Kartlegging av pasientskader

I pasientsikkerhetsprogrammet undersøker alle landets helseforetak forekomst av pasientskader i Norge. Hensikten med målingene er å skape et grunnlag for forbedring over tid. 

Et av hovedmålene i kampanjen er å redusere pasientskader. For å vite hvor mange pasienter som skades, undersøker alle helseforetak i Norge pasientjournaler for å avdekke pasientskader.

Om målemetoden

Helseforetakene benytter samme, standardiserte prosedyre for strukturert journalundersøkelse: Global Trigger Tool (GTT). GTT er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler.

Alle helseforetakene har minst ett GTT-team på foretaksnivå. Vestre Viken har 8 GTT team på fordelt de fire sykehusene. Prosedyren er ikke tilstrekkelig presis for å kunne sammenligne resultater mellom helseforetak. Den er likevel konsistent nok til at den kan brukes til å måle helseforetakenes forbedring av antall pasientskader over tid.

Merk: Ved journalundersøkelse med GTT skiller man ikke mellom pasientskader som oppstår på grunn av feil, og de som oppstår på grunn av høy risiko forbundet med behandlingen og som dermed ikke kunne vært unngått.

Funn i Vestre Viken

240 journaler undersøkes hvert år. Av pasientskader som avdekkes skiller vi mellom skader som er oppstått i Vestre Viken, og skader som er oppstått eksternt (andre sykehus og primærhelsetjenesten).

  Alvorlighetsgrad (skala fra E – I)20122013 2014 2015
  Kategori Oppstått i
  Vestre Viken
  Oppstått
  eksternt 
  Oppstått i Vestre VikenOppstått eksterntOppstått i Vestre VikenOppstått eksternt Oppstått i Vestre Viken Oppstått eksternt
  E - forbigående skader som krevde behandling14 223274142
  F- forbigående skader som
  førte til forlenget sykehusopphold
  20 23123032811
  G – langvarig skade som førte til varige mèn1
  H - skade hvor livreddende
  behandlingstiltak var nødvendig
  01
  I - skader som var så alvorlige at pasientene døde11

   

  Skadetype, av skader oppstått i Vestre Viken2012 2013 20142015
  Allergisk2232
  Blødning11
  Fallskade1
  UVI1084
  Nedre luftveisinfeksjon45
  Postoperativ sårinfeksjon217
  Respiratorassistert pneumoni1
  Annen infeksjon263
  Reoperasjon14 2
  PO blødning/hematom 23 2
  PO respiratorisk komplikasjon 11
  Organskade11
  Annen kir komplikasjon665
  Legemiddelrelatert skade6139
  Postpartum / obstetrisk skade3
  Trombose/emboli11
  Trykksår533
  Øvrige skader31

   

  Prosentandel funn av pasientskade blant de undersøkte journalene:

  • 2010: 26 %
  • 2011: 27,9 %
  • 2012: 19,2 %
  • 2013: 26,2 %
  • 2014: 27 %
  • 2015: 23 %

  Prosentandel av innleggelser med pasientskade i Vestre Viken:

  • 2010: 19,5 %
  • 2011: 22,9 %
  • 2012: 14,2 %
  • 2013: 19,2 %
  • 2014: 24,1 %
  • 2015: 17,5 %
  Fant du det du lette etter?
  Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.