Kartlegging av pasientskader

I pasientsikkerhetsprogrammet undersøker alle landets helseforetak forekomst av pasientskader i Norge. Hensikten med målingene er å skape et grunnlag for forbedring over tid. 

Et av hovedmålene i kampanjen er å redusere pasientskader. For å vite hvor mange pasienter som skades, undersøker alle helseforetak i Norge pasientjournaler for å avdekke pasientskader.

Om målemetoden

Helseforetakene benytter samme, standardiserte prosedyre for strukturert journalundersøkelse: Global Trigger Tool (GTT). GTT er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler.

Alle helseforetakene har minst ett GTT-team på foretaksnivå. Vestre Viken har 8 GTT team på fordelt de fire sykehusene. Prosedyren er ikke tilstrekkelig presis for å kunne sammenligne resultater mellom helseforetak. Den er likevel konsistent nok til at den kan brukes til å måle helseforetakenes forbedring av antall pasientskader over tid.

Merk: Ved journalundersøkelse med GTT skiller man ikke mellom pasientskader som oppstår på grunn av feil, og de som oppstår på grunn av høy risiko forbundet med behandlingen og som dermed ikke kunne vært unngått.

Funn i Vestre Viken

240 journaler undersøkes hvert år. Av pasientskader som avdekkes skiller vi mellom skader som er oppstått i Vestre Viken, og skader som er oppstått eksternt (andre sykehus og primærhelsetjenesten).

  Alvorlighetsgrad (skala fra E – I)2014201520162017
  Kategori Oppstått i Vestre VikenOppstått eksternt Oppstått i Vestre Viken Oppstått eksternt Oppstått i Vestre Viken Oppstått eksternt Oppstått i Vestre Viken Oppstått eksternt
  E - forbigående skader som krevde behandling274142

  14

  ​2​15​5
  F - forbigående skader som
  førte til forlenget sykehusopphold
  3032811​29​6​25​3
  G - langvarig skade som førte til varige mèn​0​0​0​0​2​0​0​0
  H - skade hvor livreddende
  behandlingstiltak var nødvendig
  1000​0001
  I - skader som var så alvorlige at pasientene døde0​000​0000
  ​Antall skader58​7​4213​45​840​9

   

  Skader oppstått i Vestre Viken2014 2015 20162017
  Allergisk2200
  Blødning101​1
  Fallskade0​3​00
  ​Fraktur0​0​0​0​
  Urinveisinfeksjon8443
  ​CVK-infeksjon
  Nedre luftveisinfeksjon5​031​
  Postoperativ sårinfeksjon1772
  Respiratorassistert pneumoni​0​1​10
  Annen infeksjon6323
  Reoperasjon4211
  Postoperativ blødning / hematom 3252
  Postoperativ respiratorisk komplikasjon ​01​00
  Organskade​1​101
  ​Forveksling ved operasjon​0​0​0​0
  Annen kirurgisk komplikasjon6559
  Legemiddelrelatert skade (ink. blod og iv væsketerapi)1391211
  ​Medisinsk teknisk skade​00​​00​
  Postpartum / obstetrisk skade​01​2
  Trombose / emboli​01​11
  Trykksår3300
  ​Forverring av kronisk sykdom​0​00​​1
  Øvrige skader (forsinket diagnose)02​2

   

  Prosent av innleggelser med pasientskade blant 240 undersøkte journaler:

  • 2014: 19,2 %
  • 2015: 14,6 %
  • 2016: 17,0 %
  • 2017: 16,6 %
  • 2018: 13,3 %
  Fant du det du lette etter?
  Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.