Laboratoriediagnostikk

I Vestre Viken er det Avdeling for laboratoriemedisin (med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi og blodbank) og Avdeling for klinisk patologi som er ansvarlige for diagnostikk innen laboratoriefagene.

Avdelingene leverer tjenester til sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus), samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.      

Analyseregisteret

Rekvirering

Medisinsk biokjemi

Generelt om rekvirering:​  

Generell informasjonElektronisk rekvirering IHROm rekvirering/rekvisisjonPasientforberedelseHoldbarhet av analyser

Infobrev:      

GlukosebelastningGlukosebelastning barn (Drammen)JernbelastningLaktosebelastningPrøve av morgenurinSamling av døgnurinCalprotectin i fecesKortisol i spyttHelicobakter pusteprøve

 
Blodbank

Generell informasjon ​Om rekvisisjoner/rekvirering

 
Medisinsk mikrobiologi

Om rekvisisjoner og rekvirering

 
Patologi

Cytologi-rekvisisjonRekvirering av cytologi for interne rekvirenterHistologi-rekvisisjon

Prøvetaking

Medisinsk biokjemi​

​Generelt om prøvetaking:     

Prøvetaking hos rekvirentPrøvetakingsrør - behandling, oppbevaring, holdbarhetFor interne rekvirenter - Generelt om medisinsk biokjemi til avdelingeneFor interne rekvirenter - Prøvetaking fra Picc-line, arteriekran, SVK, veneflon eller VAP

 
Spesielt om enkeltprøver:

Urinprøver Rusmiddelanalyser i urin Helicobacter pylori pusteprøve (ureasetest)

Pasientinformasjon:

Poliklinisk blodprøvetaking

Prøvetakingsutstyr:

Se listen under «Annen informasjon», lenger ned på denne siden.
 

Blodbanken

Prøvetaking hos rekvirent

Medisinsk mikrobiologi

Generelt om prøvetaking og transport

Materialtyper


Patologi

Væskebasert cytologi - prøvetakingRetningslinjer for prøvetaking - cytologi

Forsendelse

Medisinsk biokjemi

​​​​​Prøve av morgenurinSamling av døgnurinFeCal-testKortisol i spyttHelicobakter pylori pusteprøve (ureasetest)

 
Blodbank

Oppbevaring og forsendelse av prøver

 
Medisinsk mikrobiologi

Se listen over «Generelt om prøvetaking og forsendelse for Medisinsk mikrobiologi» under «Annen informasjon», lenger ned på denne siden.
 

Patologi

CytologiHistologi

Svar og tolkning

Medisinsk biokjemi

SvarrapporteringRingegrenserVurdering av svar

 
Blodbank

SvarrapporteringTolkning av analyseresultater (immunologi)

 
Medisinsk mikrobiologi Generelt om tolkning av funn

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Brukerne av våre laboratorietjenester bestiller utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Rekvirent fyller ut skjema nedenfor, og sender denne til aktuelt laboratorium. 

Skjemaer:

Bærum sykehus Drammen sykehus Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Mikrobiologi for Buskerudsykehusene Rusmiddelanalyser Patologi

Antibiotikabruk i  primærhelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Smittevern

Pasientinformasjon om ESBL, MRSA og VRE

Pasientinformasjon om MRSA på flere språk (se lenker til MRSA-bærerskap)

Akkreditering

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre oppgaver i samsvar med gitte krav. 

Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 (2012) Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer, og bidrar til å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Oversikt over akkrediterte analyser ved medisinsk biokjemi.

Oversikt over medisinsk mikrobiologi sine akkrediterte analyser merket med A

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, på kurs og per telefon.

Det lokale arbeidet i Asker og Bærum, og Buskerud ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmesider: http://www.noklus.no

Ansvarlig spesialist er avdelingsoverlege Jon Norseth.

Laboratoriekonsulenter

Akershus:

Beate K. Frølich
Tlf: 67 80 97 11
Mobil: 957 43 342
Fax: 67 80 97 05

Buskerud:

Heidi Hansen
Tlf: 32 80 37 67
Mobil: 922 96 316
Fax: 32 80 34 33

Hildegunn Aas
Tlf: 32 80 37 67 
Mobil: 472 85 921
Fax: 32 80 34 33

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for eksterne rekvirenter Kontaktinformasjon for interne rekvirenter

Avdelinger

Laboratoriemedisin Klinisk patologi

Tilbakemelding på denne siden

Denne siden er under utvikling, og vi setter pris på tilbakemeldinger og forbedringsforslag.
Send e-post til Bjørn Anton Graff eller ring på telefon 473 43 108.

Labnytt