Laboratoriediagnostikk

I Vestre Viken er det Avdeling for laboratoriemedisin (med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi og blodbank) og Avdeling for klinisk patologi som er ansvarlige for diagnostikk innen laboratoriefagene.

Avdelingene leverer tjenester til sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus), samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.      

Analyseregisteret

Rekvirering

Medisinsk biokjemi

Generelt om rekvirering:​  

Generell informasjonElektronisk rekvirering IHROm rekvirering/rekvisisjonPasientforberedelseHoldbarhet av analyser

Infobrev:      

GlukosebelastningGlukosebelastning barn (Drammen)JernbelastningLaktosebelastningPrøve av morgenurinSamling av døgnurinCalprotectin i fecesKortisol i spyttHelicobakter pusteprøve

 
Blodbank

Generell informasjon ​Om rekvisisjoner/rekvirering

 
Medisinsk mikrobiologi

Om rekvisisjoner og rekvirering

 
Patologi

Cytologi-rekvisisjonRekvirering av cytologi for interne rekvirenterHistologi-rekvisisjon

Prøvetaking

Medisinsk biokjemi​

​Generelt om prøvetaking:     

Prøvetaking hos rekvirentPrøvetakingsrør - behandling, oppbevaring, holdbarhetFor interne rekvirenter - Generelt om medisinsk biokjemi til avdelingeneFor interne rekvirenter - Prøvetaking fra Picc-line, arteriekran, SVK, veneflon eller VAP

 
Spesielt om enkeltprøver:

Urinprøver Rusmiddelanalyser i urin Helicobacter pylori pusteprøve (ureasetest)

Pasientinformasjon:

Poliklinisk blodprøvetaking

Prøvetakingsutstyr:

Se listen under «Annen informasjon», lenger ned på denne siden.
 

Blodbanken

Prøvetaking hos rekvirent

Medisinsk mikrobiologi

Generelt om prøvetaking og transport

Materialtyper


Patologi

Væskebasert cytologi - prøvetakingRetningslinjer for prøvetaking - cytologi

Forsendelse

Medisinsk biokjemi

​​​​​Prøve av morgenurinSamling av døgnurinFeCal-testKortisol i spyttHelicobakter pylori pusteprøve (ureasetest)

 
Blodbank

Oppbevaring og forsendelse av prøver

 
Medisinsk mikrobiologi

Se listen over «Generelt om prøvetaking og forsendelse for Medisinsk mikrobiologi» under «Annen informasjon», lenger ned på denne siden.
 

Patologi

CytologiHistologi

Svar og tolkning

Medisinsk biokjemi

SvarrapporteringRingegrenserVurdering av svar

 
Blodbank

SvarrapporteringTolkning av analyseresultater (immunologi)

 
Medisinsk mikrobiologi

Generelt om tolking av funn

Generelt om tolkning av funn 

Genmolekylære analyser

Adenovirus Atypiske bakterielle luftveispatogener Enterovirus HSV 1/2 og VZV Influensa og parainfluensa Norovirus Rhinovirus, RS-virus og humant metapneumovirus

 

Infeksjonsserologi

Borrelia Cytomegalovirus (CMV) Epstein Barr virus (EBV) Hepatitt A Hepatitt B Hepatitt C HIV-infeksjonMycoplasma, Chlamydophila, Kikhoste (Atypisk pneumoni) Parvovirus B19 Rubella SyfilisTB-IGRA test Toxoplasma

 
Bakteriologi

Vurdering av dyrkningsprøver - oversikt over de vanligste patogene mikrober

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Brukerne av våre laboratorietjenester bestiller utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Rekvirent fyller ut skjema nedenfor, og sender denne til aktuelt laboratorium. 

Skjemaer:

Bærum sykehus Drammen sykehus Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Mikrobiologi for Buskerudsykehusene Rusmiddelanalyser Patologi

Antibiotikabruk i  primærhelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Smittevern

Se pasientinformasjon om ESBL, MRSA og VRE

Akkreditering

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre oppgaver i samsvar med gitte krav. 

Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 (2012) Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer, og bidrar til å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Oversikt over akkrediterte analyser ved medisinsk biokjemi.

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, på kurs og per telefon.

Det lokale arbeidet i Asker og Bærum, og Buskerud ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmesider: http://www.noklus.no

Ansvarlig spesialist er avdelingsoverlege Jon Norseth.

Laboratoriekonsulenter

Akershus:

Beate K. Frølich
Tlf: 67 80 97 11
Mobil: 957 43 342
Fax: 67 80 97 05

Buskerud:

Heidi Hansen
Tlf: 32 80 37 67
Mobil: 922 96 316
Fax: 32 80 34 33

Hildegunn Aas
Tlf: 32 80 37 67 
Mobil: 472 85 921
Fax: 32 80 34 33

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for eksterne rekvirenter Kontaktinformasjon for interne rekvirenter

Avdelinger

Laboratoriemedisin Klinisk patologi

Tilbakemelding på denne siden

Denne siden er under utvikling, og vi setter pris på tilbakemeldinger og forbedringsforslag.
Send e-post til Bjørn Anton Graff eller ring på telefon 473 43 108.

Labnytt

16.03.2017

Avvikling av Mycoplasma pneumoniae IgM test

Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken velger å avvikle Mycoplasma pneumoniae IgM test grunnet relativt store variasjoner i testen.
27.02.2017

Bruk av riktig adresse i kontakt med Vestre Viken

Det er viktig å bruke riktig adresse når du skal sende og motta elektroniske meldinger til og fra Vestre Viken HF. Vi ber derfor om en sjekk av adresser.
27.02.2017

Etikettering av mikrobiologiske prøver

Laben skal om kort tid ta i bruk pipetteringsrobot for PCR-analyser. Da er det viktig at etiketten settes på slik at barkoden er leselig for roboten.
24.02.2017

Analysering av steiner

Vestre Viken utfører steinanalyser med infrarød spektrometri og har en svært presis diagnostikk av steinens sammensetning, og bakenforliggende årsak.
17.02.2017

Ny test for primær laktoseintoleranse

Vestre Viken har ny analyse for primær laktoseintoleranse: DNA-MCM6 gentest (laktasepersistens).
24.01.2017

Forsinkede svar på enkelte underlivsanalyser

Grunnet tekniske problemer er PCR-instrumentet som utfører analyser for påvisning av Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium midlertidig ute av drift.
21.12.2016

Influensautbrudd og enorm økning i PCR-analyser

Avdeling for laboratoriemedisin ber alle henvisere vurdere nødvendigheten av PCR-analyser.
14.11.2016

Nye nasjonale rutiner for svangerskapsanalyser

Det er innført nye rutiner for RhD-typing av gravide fra 1. september 2016. RhD negative gravide som bærer et RhD positivt foster skal fra 1. sept. tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28.
29.09.2016

Rubella antistofftesting av gravide - Ny rutine

Folkehelseinstituttet har nylig gjennomgått anbefalingene for antistofftesting av gravide med tanke på beskyttelse mot rubella. Konklusjonen er at det ikke lenger er nødvendig å teste alle gravide med tanke på rubella-antistoff.
20.04.2016

Oppbevaring av SurePath prøvebeholdere til væskebasert cytologi

Dersom prøven ikke sendes til Avdeling for klinisk patologi senest dagen etter at den er tatt, må den oppbevares i kjøleskap fram til sending.
16.03.2016

Endret rutine for påvisning av Mycoplasma genitalium

Fra 1.2.2016 utfører laboratoriet påvisning av Mycoplasma genitalium fra underlivsprøver og urin. Informasjon om dette ble sendt ut i januar i år.
24.02.2016

Viktig informasjon vedrørende forsendelse av blodprøver i post

Posten avvikler postombringing på lørdager fra om med 5. mars 2016. Blodprøver som sendes på fredager vil derfor ikke ankomme laboratoriet før påfølgende mandag.
Se flere nyheter()