Laboratoriediagnostikk

I Vestre Viken er det Avdeling for laboratoriemedisin (med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi og blodbank) og Avdeling for klinisk patologi som er ansvarlige for diagnostikk innen laboratoriefagene.

Avdelingene leverer tjenester til sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus), samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.      

Analyseregisteret

Avdelinger

Avdeling for laboratoriemedisinAvdeling for klinisk patologiBlodbanken, Bærum sykehusBlodbanken, Drammen sykehusBlodbanken, Hallingdal sjukestuguBlodbanken, Kongsberg sykehusBlodbanken, Ringerike sykehusLaboratoriet, Hallingdal sjukestuguLaboratoriet, Kongsberg sykehusLaboratoriet, Ringerike sykehusMedisinsk biokjemi, Bærum sykehusMedisinsk biokjemi, Drammen sykehusMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehusMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehus

Blodbank - transfunsjonsveiledning (interne rekvirenter)

Transfusjon av blodprodukterBestilling av blodprodukter og svartider forblodtypeundersøkelser

Rekvirering

Om rekvisisjoner / rekvirering

Blodbank

Generell informasjon

Medisinsk biokjemi

Generelt om rekvirering:​  

Generell informasjonElektronisk rekvirering IHRPasientforberedelseHoldbarhet av analyser

Infobrev:      

Glukosebelastning 

Glukosebelastning barn (Drammen) 

Jernbelastning 

Laktosebelastning 

Prøve av morgenurin

Samling av døgnurin 

Calprotectin i feces

Kortisol i spytt

Helicobakter pusteprøve

Patologi

Cytologi-rekvisisjonRekvirering av cytologi for interne rekvirenterHistologi-rekvisisjon

Prøvetaking

Medisinsk biokjemi​

​Generelt om prøvetaking:     

Prøvetaking hos rekvirent

Prøvetakingsrør - behandling, oppbevaring, holdbarhet 

For interne rekvirenter - Generelt om medisinsk biokjemi til avdelingene 

For interne rekvirenter - Prøvetaking fra Picc-line, arteriekran, SVK, veneflon eller VAP

Spesielt om enkeltprøver:

Urinprøver

Rusmiddelanalyser i urin Helicobacter pylori pusteprøve (ureasetest)

Pasientinformasjon:

Poliklinisk blodprøvetaking

Medisinsk mikrobiologi

Generelt om prøvetaking og transportOversikt prøvetakingsutstyr - plansje

Patologi

Væskebasert cytologi - prøvetaking

Retningslinjer for prøvetaking - cytologi

Materialtype for mikrobiologiske analyser

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Bærum

Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Drammen

Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Kongsberg

Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Ringerike

Brukerne av våre laboratorietjenester bestiller utstyr til prøvetaking og transport av prøver.
Rekvirent fyller ut skjema nedenfor, og sender denne til aktuelt laboratorium. 

Skjemaer:

Bærum sykehusDrammen sykehusKongsberg sykehusRingerike sykehusMedisinsk mikrobiologi for BuskerudsykehuseneRusmiddelanalyser

Patologi

Forsendelse

Medisinsk biokjemi

​​​​​Prøve av morgenurin

Samling av døgnurin

FeCal-test

Kortisol i spytt

Helicobakter pylori pusteprøve (ureasetest)


Medisinsk mikrobiologi

Se info om bestilling av prøvetakingsutstyr i eget ekspanderende avsnitt på denne siden.
 

Patologi

CytologiHistologi

Svar og tolkning

Avdelingsoverlegene innen de ulike fagområdene er ansvarlige for frigivelse av svar. Ved behov for medisinskfaglig rådgiving, se kontaktinformasjon under.

Kontaktinformasjon for eksterne rekvirenter finner du her

Blodbank og autoimmunitet

Svarrapportering og tolking av analyseresultater

Medisinsk biokjemi

Svarrapportering

Ringegrenser

Vurdering av svar

Medisinsk mikrobiologi Generelt om tolkning av funn

 Antibiotikabruk i  primærhelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Smittevern

Pasientinformasjon om ESBL, MRSA og VREPasientinformasjon om MRSA på flere språk (se lenker til MRSA-bærerskap)

Ukentlig infeksjonsrapportering

Antall positive funn i luftveisprøver pr. uke, siste uker:

Fra venstre mot høyre

Positive funn på luftveisinfeksjoner i Vestre Vikens sykehusområde siste 10 uker.
Klikk på bildet for å se større versjon av ukentlig infeksjonsrapportering

Akkreditering

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre oppgaver i samsvar med gitte krav. 

Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 (2012) Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Gå til akkrediteringsomfang på Norsk akkrediterings nettsider

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer, og bidrar til å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, på kurs og per telefon.

Det lokale arbeidet i Asker og Bærum, og Buskerud ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Laboratoriekonsulenter

Akershus:

Janne Toft Engerud
Telefon: 67 80 97 11
Mobil: 970 60 701

Buskerud:

Cathrine Berget Bottolfs
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 928 083 73

Hildegunn Aas
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 472 85 921

Anne-Sissel Saure
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 970 20 759

Kontaktinformasjon

Laboratorielegene

Laboratorielegene kan kontaktes direkte vedrørende faglige spørsmål.
Telefontid: Alle hverdager kl. 08:30–15:00.

Telefonnummer til laboratorielegene:

 • Blodbanken: 32 80 37 65.
 • Klinisk farmakologi: 32 80 39 84.
 • Klinisk patologi: 32 80 36 15.
 • Medisinsk biokjemi: 907 03 539.
 • Medisinsk mikrobiologi:
    - Bærum sykehus, telefon 1: 67 80 98 46.
    - Bærum sykehus, telefon 2: 67 50 90 60.
    - Drammen sykehus, telefon 1: 32 80 35 22.
    - Drammen sykehus, telefon 2: 32 80 42 84.

Laboratoriekontaktene

Laboratoriekontaktene tilbyr veiledning om prøvetaking, prøvetakingsutstyr og transport av prøver.
De gjennomfører også årlige besøk på legekontorene.

Telefonnummer til laboratoriekontaktene:

 • Bærum sykehus: 67 80 97 02.
 • Drammen sykehus: 32 80 37 38.
 • Kongsberg sykehus: 32 72 56 54.
 • Ringerike sykehus: 32 11 60 75.

IHR-ansvarlig

IHR-ansvarlig kan kontaktes på telefon 32 80 41 30.
Telefontid: Alle hverdager kl. 08:00–15:30.

Prosedyredokumenter med kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for eksterne rekvirenter Kontaktinformasjon for interne rekvirenter

Avdelinger

Laboratoriemedisin Klinisk patologi

Tilbakemelding på denne siden

Vi setter pris på tilbakemeldinger og forbedringsforslag.    
Send e-post til Gerd Torvund eller ring på telefon 996 26 876.

Labnytt

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.