Svar på DAT hos nyfødte

Etter ønske fra rekvirenter i Vestre Viken, startet blodbankene i Vestre Viken med å gi ut graderte svar på DAT (Direkte Antiglobulin Test) hos nyfødte fra og med 27. august 2018.

Bakgrunn: Dette for blant annet å skille mellom svake DAT som kan være forårsaket av anti-D profylakse gitt til mor i svangerskapet, og sterke DAT som mest sannsynlig er forårsaket av immunisering på grunn av mor-barn uforlikelighet.

DAT graderes etter styrken på reaksjonen ved analysering:

  • O: negativ.
  • 0.5+: svak positiv.
  • 1+ og 2+: moderat positiv.
  • 3+ og 4+: sterk positiv
  • Svar til rekvirenten vil bli: «negativ», «svak positiv», «moderat positiv» eller «sterk positiv».
     

Med vennlig hilsen

Thanh Hoang
Seksjonsoverlege

Jonn Larsen
Seksjonsoverlege

Trude Steinsvik
Avdelingssjef