Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

​Dialogmeldinger er et verktøy for å koordinering og samordning i et pasientforløp, og har til hensikt å erstatte mange telefoner og brev. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon som ikke dekkes av epikrise, henvisning og laboratoriesvar.

Disse helsefagområdene kan for tiden ta i mot dialogmeldinger:

Drammen

 • Psykisk helsevern for voksne
 • Indremedisin
 • Nevrologi
 • Barnesykdommer
 • Barnehabilitering
 • Voksenhabilitering
 • Revmatologi
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Ringerike

 • Indremedisin
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Kirurgi
 • Ortopedisk kirurgi

Bærum

 • Indremedisin

Kongsberg

 • Psykisk helsevern for voksne
 • Indremedisin

 

Kjøreregler for bruk av dialogmeldinger

Benyttes til:

 • Avklarende spørsmål for pasienter i pågående behandlingsforløp
 • Forventet svartid innen 3–5 virkedager
 • Inntil 12 måneder etter sist kontakt i Vestre Viken
 • Sendes kun fastleger, ikke til kommunale tjenester

Skal erstatte telefoner, fax, feil bruk av henvisninger ol.

Benyttes ikke til:

 • Øyeblikkelig hjelp eller spørsmål det haster å avklare
 • Informasjon om alvorlige funn
 • Generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikke pasientforløp
 • Omfattende problemstillinger
 • Saksbehandling, avtale om arbeidsfordeling

Kjøreregler for innhold:

 • Vurder ordlyd, dokumentet vil ligge i pasientens journal
 • Vær kort og konsis (ikke høflighetsfraser, med vennlig hilsen)
 • Tydelig problemstilling som er enkle å svare ut og som ikke genererer nye spørsmål
 • Tydelig referanse til aktuell henvisning – hvis aktuelt
 • Ikke mulig å legge ved vedlegg eller sette inn bilder, utklipp og fraser
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.