For fastleger og andre henvisere

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Vestre Viken

Nyheter for henvisere

Kurs og seminarer

  • 22.09 fredag
    Emnekurs i gastroenterologi

    Medisinske og Kirurgiske avdelinger ved Drammen sykehus og Bærum sykehus, i samarbeid med PKO inviterer til emnekurs om gastroenterologiske problemstillinger i allmennpraksis.