For fastleger og andre henvisere

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Vestre Viken

Nyheter

Kurs og seminarer

 • 19.04 onsdag
  Undervisningsseminar om psykoser

  Åpent seminar om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i en bedringsprosess.

 • 04.05 torsdag
  Møteplassen Drammen

  Tema er barne og ungdomsmedisin PKO i samarbeid med Barne og ungdomsavdelingen

 • 09.05 tirsdag
  Utfordrende atferd - Forebygging og intervensjoner

  Habiliteringssenteret inviterer helsepersonell og foresatte til kurs om forebygging og intervensjoner ved utfordrende atferd hos personer med autisme og/eller utviklingshemning.

 • 12.06 mandag
  Kunnskap for helse

  FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser.

 • 22.09 fredag
  Emnekurs i gastroenterologi

  Emnekurs om Gastroenterologiske problemstillinger i allmennpraksis. Holmen fjordhotel fredag 22. og lørdag 23. september 2017.

 • Redusert og riktig bruk av tvang - e-læringskurs

  Hensikten med kurset er å gi god kjennskap til lov om psykisk helsevern og annet relevant lovverk som omhandler bruk av tvang. Kan brukes både til læring og som oppslagsverk.

 • Kurs for personer med bipolar lidelse

  Som del av et helhetlig behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse og rus, tilbys kurs til personer med bipolar lidelse (fra 18 år). Målet med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse.

Presentasjoner fra kurs og seminarer

Presentasjoner fra avsluttede kurs og seminarer er tilgjengelig på Slideshare. Følg lenkene nedenfor for å se aktuelle presentasjoner.

Emnekurs i kardiologi - 23. og 24. september 2016