For fastleger og andre henvisere

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Vestre Viken

Nyheter for henvisere

Arrangementer for leger og annet helsepersonell

Vestre Viken publiserer mange kurs, seminarer, fagdager og andre arrangementer for helsefaglige fagpersoner som sykepleiere, fysioterapeuter, leger, LIS-leger og annet helsepersonell.

I oversikten under finner du alle aktuelle tilbud som Vestre Viken helseforetak har å tilby akkurat nå.

Kurs og arrangementer for helsepersonell

  • Helsepedagogikk i Vestre Viken

    Vil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?

  • Ringerikskurset

    Emnekurs i allmennmedisin