For fastleger og andre henvisere

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Vestre Viken

Nyheter

16.03.2017

Avvikling av Mycoplasma pneumoniae IgM test

Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken velger å avvikle Mycoplasma pneumoniae IgM test grunnet relativt store variasjoner i testen.
02.03.2017

IHR Interaktiv henvisning og rekvirering

Legekontorer kan nå sende elektroniske henvisninger og rekvisisjoner direkte til bildediagnostikk og laboratorier ved Vestre Viken Helseforetak.
27.02.2017

Bruk av riktig adresse i kontakt med Vestre Viken

Det er viktig å bruke riktig adresse når du skal sende og motta elektroniske meldinger til og fra Vestre Viken HF. Vi ber derfor om en sjekk av adresser.
27.02.2017

Etikettering av mikrobiologiske prøver

Laben skal om kort tid ta i bruk pipetteringsrobot for PCR-analyser. Da er det viktig at etiketten settes på slik at barkoden er leselig for roboten.
24.02.2017

Analysering av steiner

Vestre Viken utfører steinanalyser med infrarød spektrometri og har en svært presis diagnostikk av steinens sammensetning, og bakenforliggende årsak.
17.02.2017

Ny test for primær laktoseintoleranse

Vestre Viken har ny analyse for primær laktoseintoleranse: DNA-MCM6 gentest (laktasepersistens).
24.01.2017

Forsinkede svar på enkelte underlivsanalyser

Grunnet tekniske problemer er PCR-instrumentet som utfører analyser for påvisning av Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium midlertidig ute av drift.
22.12.2016

Medikamentfri behandling

Vestre Viken etablerer tilbud om medisinfri behandling til pasienter med psykiske lidelser.
21.12.2016

Influensautbrudd og enorm økning i PCR-analyser

Avdeling for laboratoriemedisin ber alle henvisere vurdere nødvendigheten av PCR-analyser.
14.11.2016

Nye nasjonale rutiner for svangerskapsanalyser

Det er innført nye rutiner for RhD-typing av gravide fra 1. september 2016. RhD negative gravide som bærer et RhD positivt foster skal fra 1. sept. tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28.
29.09.2016

Rubella antistofftesting av gravide - Ny rutine

Folkehelseinstituttet har nylig gjennomgått anbefalingene for antistofftesting av gravide med tanke på beskyttelse mot rubella. Konklusjonen er at det ikke lenger er nødvendig å teste alle gravide med tanke på rubella-antistoff.
07.09.2016

Radiologisk undersøkelse ved kroniske knesmerter

Utdrag fra ”Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser” (utgitt 21.01.2014)
14.05.2016

Radiologisk undersøkelse ved kroniske nakkesmerter

Utdrag fra ”Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser” (utgitt 21.01.2014)
20.04.2016

Oppbevaring av SurePath prøvebeholdere til væskebasert cytologi

Dersom prøven ikke sendes til Avdeling for klinisk patologi senest dagen etter at den er tatt, må den oppbevares i kjøleskap fram til sending.
16.03.2016

Endret rutine for påvisning av Mycoplasma genitalium

Fra 1.2.2016 utfører laboratoriet påvisning av Mycoplasma genitalium fra underlivsprøver og urin. Informasjon om dette ble sendt ut i januar i år.
24.02.2016

Viktig informasjon vedrørende forsendelse av blodprøver i post

Posten avvikler postombringing på lørdager fra om med 5. mars 2016. Blodprøver som sendes på fredager vil derfor ikke ankomme laboratoriet før påfølgende mandag.
Se flere nyheter()

Kurs og seminarer

19.04 onsdag

Kurs om psykisk utviklingshemning

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til kurs om psykisk utviklingshemning med fokus på hverdagsvansker og sårbarhet.

19.04 onsdag

Undervisningsseminar om psykoser

Åpent seminar om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i en bedringsprosess.

25.04 tirsdag
04.05 torsdag

Møteplassen Drammen

Tema er barne og ungdomsmedisin PKO i samarbeid med Barne og ungdomsavdelingen

09.05 tirsdag

Utfordrende atferd - Forebygging og intervensjoner

Habiliteringssenteret inviterer helsepersonell og foresatte til kurs om forebygging og intervensjoner ved utfordrende atferd hos personer med autisme og/eller utviklingshemning.

12.06 mandag

Kunnskap for helse

FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser.

22.09 fredag

Emnekurs i gastroenterologi

Emnekurs om Gastroenterologiske problemstillinger i allmennpraksis. Holmen fjordhotel fredag 22. og lørdag 23. september 2017.

Se flere kommende arrangementer ()

Kurs for personer med bipolar lidelse

Som del av et helhetlig behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse og rus, tilbys kurs til personer med bipolar lidelse (fra 18 år). Målet med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse.

Redusert og riktig bruk av tvang - e-læringskurs

Hensikten med kurset er å gi god kjennskap til lov om psykisk helsevern og annet relevant lovverk som omhandler bruk av tvang. Kan brukes både til læring og som oppslagsverk.

Se flere faste arrangementer ()

Presentasjoner fra kurs og seminarer

Presentasjoner fra avsluttede kurs og seminarer er tilgjengelig på Slideshare. Følg lenkene nedenfor for å se aktuelle presentasjoner.

Emnekurs i kardiologi - 23. og 24. september 2016