For fastleger og andre henvisere

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Vestre Viken

Nyheter for henvisere

Arrangementer for leger og annet helsepersonell

Vestre Viken publiserer mange kurs, seminarer, fagdager og andre arrangementer for helsefaglige fagpersoner som sykepleiere, fysioterapeuter, leger, LIS-leger og annet helsepersonell.

I oversikten under finner du alle aktuelle tilbud som Vestre Viken helseforetak har å tilby akkurat nå.

Kurs og arrangementer for helsepersonell

 • Fredag 20.09.
  Emnekurs i nyresykdommer og diabetes 2019-09-20

  Kurset vil gi økt kunnskap i utredning og behandlingsmetoder i allmennmedisin og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Kurset tar for seg nyrer og urinveier og diabetesbehandling. Godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer.

 • Tirsdag 24.09.
  Hva er autisme?

  Et grunnkurs for foresatte og fagpersoner.

 • Helsepedagogikk i Vestre Viken

  Vil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?

 • Ringerikskurset

  Emnekurs i allmennmedisin