Henvisningsrutiner

Alle autoriserte leger har henvisningsrett til sykehusene våre. I tillegg har enkelte andre yrkesgrupper begrenset henvisningsrett.

​På nettsidene som beskriver behandlinger og undersøkelser, finner du også henvisningsinformasjon og kontaktinformasjon. Dette gjelder også pakkeforløp for kreft og pasientforløp.

Merk: det er ikke alle sidene som inneholder henvisningsinformasjon ennå, da oversikten er under arbeid.
Inntil oversikten er komplett, finner du også henvisningsrutiner i vårt kvalitetssystem (eHåndbok.

Søk etter sykdom, behandling eller undersøkelse: