Henvisningsrutiner

Alle autoriserte leger har henvisningsrett til sykehusene våre. I tillegg har enkelte andre yrkesgrupper begrenset henvisningsrett.