Hospitering

Hospitering i Vestre Viken er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar.

Velkommen som hospitant hos oss!

​Ved å hospitere hos oss kan du: 

 • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 

Hvem kan hospitere?

Hospiteringsprogrammene våre henvender seg til sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Hvor kan du hospitere?

Vi tilbyr hospitering ved fem avdelinger på Drammen sykehus. Informasjon og hospiteringsprogram:

Akuttmottak og observasjonspost

Hospiteringen går over tre dager.

Tidspunkt 2017:

 • Uke 44- 3 dager
 • Uke 45- 3 dager
 • Uke 46- 3 dager
 • Uke 47- 3 dager
 • Uke 48- 3 dager
 • Uke 49-3 dager
 • Uke 50- 3 dager

Fokusområder:

 • Kunnskap om avklaring av ø-hjelpspasienter i akuttmottaket
 • Mottak av pasienter fra kommunen
 • Planlegging og utskrivning av pasient, samarbeid med kommunen
 • Kjennskap til pasientforløpet gjennom en diagnostisk avklaring

Hospiteringsprogram for akuttmottak og observasjonspost, Drammen sykehus:
Innhold​Ansvar​
​Dag 1​Kl. 07:30 Møte opp på i akuttmottaket 2. etasje. Hente adgangskort ved Servicetorget etter kl. 08:00​Hospitanten
​Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen ​Avdelingssykepleier/ fagutviklingssykepleier
​Følge sykepleier i akuttmottaket/observasjonspost/ bli med i triage​Sykepleier
Dag 2​Følge sykepleier i akuobs, følge mottak av pasienter henvist av fastlege/legevakt​Sykepleier
Dag 3

​Følge sykepleier i akuobs, følge mottak av pasienter henvist av fastlege/legevakt

Kl. 14:00 oppsummering hospitering, evaluering
Kl. 15:00: innlevering av adgangskort

​Dagansvarlig sykepleier/
fagutviklingssykepleier

Fysioterapi

Hospiteringen går over to dager.

Hospiteringsprogram for fysioterapi, Drammen sykehus:
​Innhold​Ansvar
​Dag 1Kl. ​08:00-08:30: Hente adgangskort Servicetorget
(sted: Ved informasjonen, hovedinngang)
​Hospitant

Kl. 08:30: ​Oppmøte ekspedisjonen Fysioterapi.
Sted: 7. etg. B-heis 

Kort presentasjon av DS/hospiteringsordningen/forventninger.
Orientering om arbeidstøy/garderobe.
Husk: Ta med innesko.

Seksjonsleder

​Kl. 08:45: Orientering om:
 • Rutiner
 • Organisering
 • Fysioterapirollen
 • Diagnoser
 • Hva du kan forvente å møte ila hospiteringsuken

Omvisning på sengeposten. Bistår i pasientbehandlingen.

​Ansvarlige fysio.
​Kl. 12:30-13:00: Lunsj
Kl. ​13:00: Følge fysioterapeut på avdelingen.
Ha et fokusområde. Fellesundervisning på slutten av dagen.
​Ansvarlige fysio.
Dag 2​Kl. 08:00: Oppmøte Fysioterapiseksjonen
​Kl. 08:00-12:30: Følge fysioterapeut på poliklinikk der dette er aktuelt.
​Ansvarlige fysio.

​Kl. 13:00–14:15: Følge fysioterapeut på sengepost

Refleksjoner/erfaringsutveksling.

​Ansvarlige fysio.

Kl. ​14:30-14:45: Oppsummering av dagen. Eventuelle spørsmål.

Før kl.15:00: Innlevering av adgangskort v/fysio.ekspedisjonen

​Fysio/seksjonsleder

Medisin 1

Hospiteringen går over én dag.

Tidspunkt 2017:

 • Uke 45 - 7/11 eller 8/11
 • Uke 47 - 21/11 eller 22/11

Fokusområder:

 • Forstå samhandling mellom Medisin 1 og samhandlende kommuner
 • Forstå hvordan vi kartlegger pasienter- utarbeiding av helseopplysninger, samtaler med pasienter og/ eller pårørende, dialogmeldinger
 • Flyten på avdelingen med inn- og utskrivelser
 • Bli kjent med pasientkategorien: hjerte og fordøyelsessykdommer
Hospiteringsprogram for Medisin 1, Drammen sykehus:
Innhold​Ansvar​
​Dag 1Kl. ​07:45: Møte opp på Medisin 1 i 4. etasje.
Møte kommunekontakt
​Hospitanten
Kl. 08:00-08:20: Morgenmøte med de ansatte​Avdelingssykepleier/ fagutvikler
Kl. ​08:30 Hente ID- kort ved Servicetorget i 1 etasje​Hospitant
Kl. ​08:20-09:00 Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen ​Kommunekontakt
Kl. ​09:00-10:00 Gjennomgang av pasientlisten og planlegge dagen​Kommunekontakt
Kl. ​10:00-15:30 PLO- meldinger og kartlegging av pasienter​Kommunekontakt
​Kl. 13:00-13:10 Pulsmøte med teamsykepleiere​Kommunekontakt
Kl. ​15:30 Levere ID- kort ​Avdelingssykepleier/ fagutvikler og hospitant

Nevrologisk sengepost - slagenheten

Hospiteringen går over to dager, i uke 11, 22, 23 eller 34.

Hospiteringsprogram for slagenheten, Drammen sykehus
​Innhold​Ansvar
​Dag 1Kl. ​08:00-08:30: Hente adgangskort ved Servicetorget.​Hospitanten
Kl. ​08:30: Møte opp på nevromuskulær sengepost i 10. etasje.
Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen.
​​Avdelingssykepleier/ fagutviklingssykepleier
Kl. ​09:30-10:30: undervisning om hjerneslag.
Kl. ​10:30-15:00: gå med sykepleier og ha pasientkontakt.​Slagsykepleier
Kl. ​13:00-14:00: tverrfaglig møte(mandag/torsdag). ​Slagsykepleier/ Nevrosykepleier
Dag 2

Kl. ​07:30-15:00: Følge sykepleier, følge hele dagsplanen til en slagpasient med fokus på tverrfaglig behandling og utskrivningsklare pasienter.

Samtale med kommunekontakt.

Være med sykepleier som har ansvar trombolyse calling.

​Slagsykepleier/ Nevrosykepleier
Kl. ​15:00: Innlevering av adgangskort.

Sårpoliklinikken

Dette er temaer du vil lære om under hospiteringen:

 • Kunnskap om ulike typer sår
  • Arterielle sår
  • Venøse sår
  • Diabetes sår
  • Trykksår
  • Traumer som fingerskader og brannskader
 • Kompresjonsbehandling

Kriterier:

 • Jobber kontinuerlig med sår
 • Ansvar i forhold til sår på din arbeidsplass
 • Lese seg opp på litteratur (trenger å lese en av bøkene)
  To bøker som er aktuelle:
  • SÅR, Christina Lindholm, Akribe forlag, opplag 1. ( 2012)
  • SÅR, Finn Gottrup og Tonny Karlsmark, Gyldendals akademisk, dansk, opplag 2. (2008).

Hospiteringsdager:

 • Tirsdager annenhver uke for sykepleiere
 • Torsdager er satt av for sykehjemsleger, fastleger og helsepersonell ansatt på legekontor.

Administrativt:

Eget skjema for MRSA, taushetsplikt og klær.

Oppmøtested/kontaktpersoner:

Sårpoliklinikken 6. etg., heis B. kl. 09:00, her vil du møte enten Kirsti Espeseth eller Hilde Irmeli Selbo.

Hospitering ved ambulansetjenesten i Buskerud

Vi mottar svært mange henvendelser om hospitering og ser på opplæring som en viktig del av vår tjeneste. Derfor gir vi deg som ønsker å søke om hospitering i ambulansetjenesten i Buskerud info her og ber deg fylle ut skjemaet du finner her, som beskrevet. Skjemaet kan fylle ut elektronisk, lagres og sendes på e-post som PDF.

Last ned skjema som utfyllebar PDF.

For å kunne møte noe av behovet for hospitering ser vi oss nødt til å prioritere de som søker hospiteringsplass hos oss.

Som hovedregel må man passe inn i en av de underliggende gruppene:

 • Søkeren må være i ett ambulansefaglig utdanningsløp, minimum oppstart på Vg2 ambulansefag / Høyskole for prehospitalt arbeid / paramedic. Søkeren må være bosatt i vårt nedslagsområde.

 • Søkeren tilhører en av våre nære samarbeidspartnere. Vi gjør oppmerksomme på at politi eller politistudenter ikke kan tilbys hospiteringsplass hos oss etter at de har startet opp med praksis / 2-året på PHS.

 • Søkeren skal innfases i tjenesten som vikar.

Ved tildelt hospiteringsplass får man anledning til å hospitere det antall vakter som avtales, innenfor tidsintervallet angitt på kontrakten. Tilsendt arbeidsavtale og MRSA-skjema må være returnert før hospiteringen starter.

Begrunnelse:

De som søker om hospiteringsplass må beskrive bakgrunnen for og målsettingen med hospiteringen. Legger man også til distriktstasjonene i søknaden, så øker sannsynligheten for plass.

Søknaden sendes til Ambulansetjenesten på e-post:

Lillian Solbakken
Ambulansetjenesten | Vestre Viken HF
lillian.solbakken@vestreviken.no

Lyst til å hospitere? Slik søker du hospiteringsplass             

Du søker om hospiteringsplass via et skjema som må være underskrevet av nærmeste leder.
Søknadsfrist: 10. november 2017 og 01. april 2018.
NB! For hospitering ved ambulansetjenesten i Buskerud er det et eget skjema du finner lenger opp på siden.

Last ned søknadsskjema som PDF

Søknadskjemaet fylles ut, skannes og sendes per e-post til samhandlingssjef ved Drammen sykehus: Ingvild Olstad Andersen. Søknadene blir behandlet av samhandlingssjefen i samarbeid med den enkelte fagavdeling. Alle som søker får skriftlig tilbakemelding.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.