Klargjøring av sykehustomt i Drammen

Tirsdag 7. mai var det offisiell markering av rivingsarbeidet på sykehustomta på Brakerøya.

Cathrine Lofthus og Lisbeth Sommervoll gav klarsignal for å stare rivingen
Cahtrine M. Lofthus og Lisbeth Sommervoll gir klarsignal til at rivingen kan begynne.

​- Nå har vi startet rivearbeidene på sykehustomten i Drammen. Dette er et viktig skritt i arbeidet med nytt sykehus i Drammen som skal legge til rette for et godt og fremtidsrettet tilbud til pasientene i området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF, markerte tirsdag at rivearbeidene har begynt på Brakerøya. På det gamle industriområdet er det mye som skal rives og ryddes før man kan begynne selve byggingen.

Selve byggingen vil starte til høsten, med testing og innflytting i 2024/2025.

Det nye sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi ved sykehuset. Dette er en ny funksjon for Vestre Viken HF som vil bidra til at enda flere pasienter kan ferdigbehandles lokalt.

- Det er viktig å markere denne dagen når vi nå begynner det fysiske arbeidet med det nye sykehuset. Her skal vi tilby gode sykehustjenester til befolkningen i drammensområdet i mange år fremover, sier Lofthus og Sommervoll.