The rural CT study - Distriktsbasert CT ved akutt hjerneslag

The rural CT study vil se på nytten av distriktsbasert CT undersøkelse og trombolysebehandling av hjerneslag på Ål i Hallingdal.

Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus

Hensikten med studien er å studere effekten av desentralisert akutt diagnostikk og behandling av hjerneslag. Alle pasienter skal informeres grundig og må gi sitt informerte samtykke til deltakelse.

Studien hadde sin oppstart 1. januar 2017 og skal vare til 1. april 2021.

Hvem kan delta?

Pasienter som oppholder seg i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal og Nes kan bli inkludert i studien dersom de undersøkes med CT av hjernen på Ål det første døgnet etter hjerneslaget.

Pasienter med hjerneslag fra visse kommuner tilhørende Kongsberg, Gjøvik og Lillehammer sykehus kan også inkluderes i studien. Disse pasientene bor i lang avstand fra sykehus og har ingen lokal CT. Vi ønsker å sammenlikne disse pasientene med pasienter fra Hallingdal for å se effekten av tidlig, lokal diagnostikk og behandling.

Inklusjonen av pasientene har allerede startet og vil etter planen løpe ut 2020.

Hva innebærer studien?

Pasienter fra Hallingdal blir undersøkt med CT-diagnostikk ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Ved akutt blodpropp (som utgjør 9/10 hjerneslag) blir blodproppløsende behandling startet før transport til sykehus, der vanlig slagbehandling finner sted. Pasientene blir kontrollert etter 3 måneder der effekten av behandlingen evalueres.

Forskningsavdelingen ved Ringerike sykehus i Vestre Viken HF koordinerer studien og både diagnostikk og behandling foregår med telemedisinsk veiledning fra Ringerike sykehus.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller mer informasjon om studien kan du kontakte Jørgen Ibsen på e-post: jorgen.ibsen@vestreviken.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Veileder for eksterne studier ved forskning i Vestre Viken

  Denne veilederen beskriver retningslinjer for utlevering av data og rekruttering av pasienter i Vestre Viken fra ekstern institusjon som ønsker å utføre forskningsprosjekt/klinisk studie med pasienter fra Vestre Viken.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?