Koronavirus: Informasjon til pasienter, pårørende og andre besøkende

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. For å unngå smittespredning har vi innført en rekke tiltak under koronapandemien.

Til alle som skal besøke våre lokaler:

 • Det er viktig at du ikke kommer til våre behandlingssteder hvis du er i karantene, isolasjon, er syk eller venter på svar på koronatest.

 • Sett av god tid når du skal til oss. For å begrense koronasmitten har vi innført adgangskontroll alle steder. Du blir derfor møtt av en vekter eller annet personell ved inngangen som stiller deg noen spørsmål om din helsetilstand. Noen innganger kan være stengt.

Her finner du informasjon om hva som gjelder for deg som er pasient, ledsager til pasient, pårørende, blodgiver, gravid eller fødende:

Har du innkalling til time/behandling?

 • Møt til timen hvis du er frisk og uten symptomer.
  • Kom i god tid før timen. Alle som skal inn på sykehuset, må svare på noen spørsmål ved inngangen.  
  • Du kan ha med munnbind som du kan bruke mens du er hos oss.
 • Ikke møt opp til timen hvis du er i karantene, isolasjon, er syk eller venter på svar på koronatest. Ta kontakt med avdelingen (se kontaktinformasjon i innkallingsbrevet) for å avbestille timen og finne ny dato.
 • Ring oss før timen hvis du:

  • har vært i utlandet de siste 10 dagene
  • har hatt kontakt med noen som er koronasmittet de siste 10 dagene
  • hoster, har tung pust, rennende nese, tap av lukt eller smak, feber, sår hals, diaré eller magesmerter med ukjent årsak

Bruk av munnbind

Helsepersonell er som regel vaksinert mot koronavirus. Derfor bruker ikke alltid helsepersonell munnbind inne på behandlingsstedene våre.

Pasienter kan bruke munnbind om de ønsker inne på behandlingsstedene, men det er ikke påbud.

Det er også noen spesielle tiltak rundt pasienttrasport.

Du kan lese mer om bruk av munnbind for pasienter her

Videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte

Mange av våre poliklinikker og avdelinger tilbyr videokonsultasjon der fysiske undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig. Spør behandleren din om dere kan ha neste avtale som videokonsultasjon hvis du ønsker dette.

Skal du delta på videokonsultasjon finner du info om og veiledning for det her

Transporttilbud og dekning av reiseutgifter til og fra behandling

Pasientreiser i Vestre Viken har transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus. Du kan lese mer om tilbudet her

Hvis du kan kjøre selv eller bli kjørt til behandling, oppfordrer vi deg til å gjøre det.
Du får i så fall dekket tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset. Du kan også søke om å få dekket reiseutgiftene.

På Helsenorge.no kan du lese mer om pasientreiser under koronapandemien

Ledsager eller følge til pasient som har timeavtale

Barn (0–18 år) kan ha følge av foresatte, og pasienter med hjelpebehov kan ha med seg en person som ledsager. Gravide som skal til ultralydscreening kan ha med seg partner.

Ledsageren må følge de samme punktene som er beskrevet for pasienter (se avsnittet over), ved påvist eller mistenkt koronasmitte.

Øvrige pasienter som skal til poliklinisk time eller annen timeavtale skal som regel ikke ha med følge. Gjør avtale med poliklinikk eller behandler hvis du har behov for å ha med ledsager til timen.

Hvis du er smittet med COVID-19 eller mistenker at du er det

 • Ikke møt opp på sykehus eller andre behandlingssteder hvis du er i karantene, isolasjon, er syk eller venter på svar på koronatest.
 • Avbestill timer du ikke kan møte til. Du finner nummeret til avdelingen på innkallingsbrevet ditt, eller på avdelingssiden.
 • Ved behov for medisinsk hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 brukes kun ved akutt og livstruende sykdom eller skade.
 • For å ta koronatest, ring fastlegen din eller se din kommunes nettside for informasjon om koronatesting og timebestilling. Du skal ikke møte opp på et sykehus for å teste deg for COVID-19.
 • Se kvalitetssikret informasjon om koronaviruset, og oversikt over råd og regler, på helsenorge.no/koronavirus. Finner du ikke svar på det du lurer på, ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015.

Se også: Slik behandler vi pasienter med COVID-19 på sykehuset

Besøk til pasienter

Vi legger til rette for at du som er pårørende kan besøke en pasient på sykehuset, men under koronapandemien har vi innført følgende tiltak:

 • Du må avtale besøket med den aktuelle avdelingen på forhånd. Du gjør avtale ved å ringe direkte til avdelingen du ønsker å besøke. Du finner telefonnummeret i pasientens innkallingsbrev eller på avdelingens nettside. Du kan også ringe sentralbordet på telefon 03525 og bli satt over til avdelingen.
 • Antall besøkende skal avtales med avdelingen/seksjonen i forkant.
 • Besøk er kun mulig i tidsrommet kl. 17:00–19:00. Ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu er det mulig å komme på besøk i andre tidsrom, etter avtale.
 • Du kan ikke besøke pasienten hvis du:

  • har symptomer på luftveisinfeksjon
  • har mistenkt eller påvist COVID-19-sykdom
  • har vært i nærkontakt med noen som har mistenkt eller påvist COVID-19-sykdom
  • har vært i utlandet de siste 10 dagene.

Når du skal besøke pasienten:

 • Bruk håndsprit når du går inn på sykehuset og før du forlater det
 • Bruk munnbind
 • Hold minst én meter avstand til ansatte og pasienter
 • Gå rett til avdelingen der personen du skal besøke er innlagt, uten å oppholde deg i fellesarealer
 • Bruk håndsprit både når du går inn på pasientens rom og før du forlater det

Blodgivere

Vi ønsker at du gir blod som før, men har innført noen krav og restriksjoner. Det viktigste for oss i Blodbanken er at det skal være helt trygt både å få og å gi blod. Det er ikke tillatt å ta med barn når du kommer for å gi blod​.

Du kan gi blod under koronapandemien hvis du er blodgiver og:

 • er frisk og har vært det de siste 14 dagene
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene
 • ikke er i karantene

Hvis du er frisk etter å ha vært smittet av COVID-19 har du 28 dager karantene etter symptomfrihet før du kan gi blod.

​Gravide og fødende

Føde- og barselavdelingene ved sykehusene i Vestre Viken har innført en rekke tiltak under koronapandemien. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager. Vi stiller deg derfor noen spørsmål om eventuelle symptomer, karantene og andre ting knyttet til COVID-19 før du kommer til oss.

Her er informasjon om hva som gjelder i svangerskapet, ved fødsel og når barnet er født under pandemien.

Svangerskap

Planlagte timer på poliklinikken går som normalt hvis ikke vi gir deg beskjed om noe annet. Det er viktig at du leser informasjonen vi sender deg på SMS før timen.

Ledsager kan dessverre ikke være med på poliklinikken fordi vi må begrense besøk og smittespredning på sykehuset. Unntaket er ved ultralydscreening der far, medmor eller én annen ledsager kan bli med.

Ved ultralydscreening

Dersom ledsager har luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene kan vedkommende dessverre ikke være med til timen. Mor kan velge å ha med seg en annen ledsager som er uten symptomer.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet hos oss.

Har du spørsmål om graviditeten? Kontakt i størst mulig grad din lokale jordmor eller fastlege.

Fødsel

Ring Fødeseksjonen hvis du tror fødselen er i gang:

 • Bærum sykehus: Telefon 67 80 94 72
 • Drammen sykehus: Telefon 32 80 32 51 eller 32 80 32 54
 • Kongsberg sykehus: Telefon 32 72 57 13 eller 32 72 57 14
 • Ringerike sykehus: Telefon 32 11 61 04 eller 32 11 61 06

Far eller medmor kan være til stede under hele fødselen. Dette gjelder også ved planlagte eller akutte keisersnitt.

Har ledsager luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene kan vedkommende dessverre ikke være med inn på sykehuset under fødselen. Mor kan velge å ha med seg en annen ledsager som er uten symptomer.

Dersom mor har luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene, vil hun være i isolasjon når hun er på sykehuset.

Vi tester både deg og partneren din for COVID-19 så raskt som mulig etter innleggelse til fødsel (gjelder per nå kun for Drammen sykehus, men det kan endre seg på kort varsel).

Barsel – etter fødselen

Vi legger til rette for at du som er far eller medmor kan besøke mor og barn på sykehuset, men følgende tiltak er innført under koronapandemien:

 • Du må avtale besøket med avdelingen på forhånd.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du eller noen av dine nærkontakter har mistenkt eller påvist COVID-19.
 • Det er kun far eller medmor som kan komme på barselbesøk. Søsken og andre familiemedlemmer kan dessverre ikke være med.
 • Ved dobbeltrom kan far eller medmor komme på besøk fra kl. 17:00 til kl. 19:00, hvis mor ligger på dobbeltrom.
 • Ved enerom kan far elelr medmor komme på besøk fra kl. 10:00 til kl. 22:00.
 • Ved familierom kan far eller medmor være på rommet sammen med mor og barn. Vi tilbyr overnatting hvis vi har ledig sengeplass.
 • Det er viktig at dere i størst mulig grad holder dere inne på rommet.
 • Hvis mor har vært i isolasjon under fødselen, blir isolasjonen videreført på barsel. Far eller medmor blir isolert sammen med henne.
 • Dere kan ikke ta med nyfødte ut av avdelingen før barnet er utskrevet fra sykehuset.

Når du skal på barselbesøk:

 • Bruk håndsprit når du går inn på sykehuset og før du drar
 • Bruk munnbind
 • Hold minst én meter avstand til ansatte og pasienter
 • Gå rett til Føde- eller barselavdelingen, uten å oppholde deg i fellesarealer
 • Bruk håndsprit både når du går inn på rommet og før du forlater det

Far eller medmor kan være med på barselpoliklinikken, men må bruke munnbind og følge smittevernstiltak.

Fødselsforberedende kurs og omvisning på Føde- og barselavdelingen

På grunn av smittevernstiltakene har vi ikke mulighet til å gjennomføre fødselsforberedende kurs og omvisning under koronapandemien. Vi har derfor laget digitale versjoner, som vi håper er til nytte for dere som venter barn:

Fødselsforberedende kurs ved Bærum sykehus (YouTube) Fødselsforberedende kurs ved Ringerike sykehus (YouTube) Digital omvisning på Føde- og barselavdelingen ved Bærum sykehus (YouTube) Presentasjon av Barselavdelingen ved Drammen sykehus (YouTube)

Se også:

På Helsenorge.no finner du mer informasjon og råd til gravide og ammende

Mer informasjon om koronavirus:

Fant du det du lette etter?