Helsenorge

Koronavirus: Informasjon til pasienter, pårørende og andre besøkende

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. For å unngå smittespredning har vi innført en rekke tiltak under koronapandemien.

Til alle som skal besøke våre lokaler:

 • Det er viktig at du ikke kommer til våre behandlingssteder hvis du er i karantene, isolasjon, er syk eller venter på svar på koronatest.

 • Det er ikke lenger adgangskontroll i forhold til COVID-19, men det er noen besøksrestriksjoner og ekstra tiltak for smittevern.

Her finner du informasjon om hva som gjelder for deg som er pasient, ledsager til pasient, pårørende, blodgiver, gravid eller fødende:

Har du innkalling til time/behandling?

 • Møt til timen hvis du er frisk og uten symptomer.
  • Kom i god tid før timen. Det er ikke lenger adgangskontroll, men det er fortsatt spesielle tiltak ved avdelinger. 
  • Vi anbefaler sterkt at du bruker munnbind når du er hos oss.
 • Ikke møt opp til timen hvis du er i karantene, isolasjon, er syk eller venter på svar på koronatest. Ta kontakt med avdelingen (se kontaktinformasjon i innkallingsbrevet) for å avbestille timen og finne ny dato.
 • Ring oss før timen hvis du:

  • har vært i utlandet de siste 10 dagene
  • har hatt kontakt med noen som er koronasmittet de siste 10 dagene
  • hoster, har tung pust, rennende nese, tap av lukt eller smak, feber, sår hals, diaré eller magesmerter med ukjent årsak

Bruk av munnbind

Helsepersonell er som regel vaksinert mot koronavirus. Derfor bruker ikke alltid helsepersonell munnbind inne på behandlingsstedene våre, men vi anbefaler sterkt at ansatte som er i pasientkontakt bruker munnbind når de ikke kan holde avstand på én meter eller mer og uvaksinert helsepersonell skal bruke munnbind.

Vi anbefaler pasienter (polikliniske), pårørende og besøkende sterkt om å bruke munnbind når avstand på minst én meter ikke kan holdes.

Det er ikke noe generelt krav om bruk av munnbind, men vi anbefaler sterkt at det brukes og noen avdelinger vil fortsatt ha et krav om bruk. Munnbind brukes eksempelvis fortsatt ved nærkontakt med pasienter med alvorlig immunsuppresjon, slik som kreftpasienter, pasienter med blodsykdom eller revmatisme. Det er også egne tiltak ved føde- og barselsavdelinger. De avdelingene som har krav om munnbind skal ha oppe plakater med info om dette.

Pasienter som har vært i områder eller land med høy koronasmitte i løpet av de siste 10 dagene skal bruke munnbind inne på våre behandlingssteder. Alternativt blir behandlingen utsatt.

Videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte

Mange av våre poliklinikker og avdelinger tilbyr videokonsultasjon der fysiske undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig. Spør behandleren din om dere kan ha neste avtale som videokonsultasjon hvis du ønsker dette.

Skal du delta på videokonsultasjon finner du info om og veiledning for det her

Transporttilbud og dekning av reiseutgifter til og fra behandling

Hvis du kan kjøre selv eller bli kjørt til behandling, oppfordrer vi deg til å gjøre det.
Du får i så fall dekket tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset. Du kan også søke om å få dekket reiseutgiftene.

På Helsenorge.no kan du lese mer om pasientreiser under koronapandemien

Ledsager eller følge til pasient som har timeavtale

Barn (0–18 år) kan ha følge av foresatte, og pasienter med hjelpebehov kan ha med seg én person som ledsager.

Gravide som skal til ultralydscreening kan ha med seg partner uke 18 til 20.

Ledsageren må følge de samme punktene som er beskrevet for pasienter (se avsnittet over), ved påvist eller mistenkt koronasmitte.

Hvis du er smittet med COVID-19 eller mistenker at du er det

 • Ikke møt opp på sykehus eller andre behandlingssteder hvis du er i karantene, isolasjon, er syk eller venter på svar på koronatest.
 • Avbestill timer du ikke kan møte til. Du finner nummeret til avdelingen på innkallingsbrevet ditt, eller på avdelingssiden.
 • Ved behov for medisinsk hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 brukes kun ved akutt og livstruende sykdom eller skade.
 • For å ta koronatest, ring fastlegen din eller se din kommunes nettside for informasjon om koronatesting og timebestilling. Du skal ikke møte opp på et sykehus for å teste deg for COVID-19.
 • Se kvalitetssikret informasjon om koronaviruset, og oversikt over råd og regler, på helsenorge.no/koronavirus. Finner du ikke svar på det du lurer på, ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015.

Slik behandler vi pasienter med COVID-19 på sykehuset

Besøk til pasienter

Vi legger til rette for at du som er pårørende kan besøke en pasient på sykehuset, men under koronapandemien har vi innført følgende tiltak:

 • Avtal besøket med den aktuelle avdelingen på forhånd. Du gjør avtale ved å ringe direkte til avdelingen du ønsker å besøke. Du finner telefonnummeret i pasientens innkallingsbrev eller på avdelingens nettside. Du kan også ringe sentralbordet på telefon 03525 og bli satt over til avdelingen.
 • Antall besøkende skal avtales med avdelingen/seksjonen i forkant.
  Som hovedregel kan en pasient maksimalt ha to besøkende per gang, men noen steder er det kun tillat med én besøkende og noen tillater ikke besøk.
 • Besøk er kun mulig i tidsrommet kl. 17:00–19:00.
  Ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu er det mulig å komme på besøk i andre tidsrom, etter avtale.
 • Du kan ikke besøke pasienten hvis du:

  • har symptomer på luftveisinfeksjon
  • har mistenkt eller påvist COVID-19-sykdom
  • har vært i nærkontakt med noen som har mistenkt eller påvist COVID-19-sykdom
  • har vært i utlandet de siste 10 dagene.

Når du skal besøke pasienten:

 • Bruk håndsprit når du går inn på sykehuset og før du forlater det
 • Det er ikke noe generelt krav om bruk av munnbind, men vi anbefaler sterkt at det brukes og noen avdelinger vil fortsatt ha et krav om bruk. Eksempelvis ved føde- og barselsavdelinger, eller ved avdelinger som behandler pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar. De avdelingene som har krav om munnbind skal ha oppe plakater med info om dette.
 • Du bør gå rett til avdelingen der personen du skal besøke er innlagt og vise aktsomhet i fellesarealer
 • Ikke ta på flater, utstyr eller inventar unødig
 • Bruk håndsprit både når du går inn på pasientens rom og før du forlater det

Blodgivere

Vi ønsker at du gir blod som før, men har innført noen krav og restriksjoner. Det viktigste for oss i Blodbanken er at det skal være helt trygt både å få og å gi blod. Det er ikke tillatt å ta med barn når du kommer for å gi blod​.

Du kan gi blod under koronapandemien hvis du er blodgiver og:

 • er frisk og har vært det de siste 14 dagene
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene
 • ikke er i karantene

Hvis du er frisk etter å ha vært smittet av COVID-19 har du 28 dager karantene etter symptomfrihet før du kan gi blod.

​Gravide og fødende

Føde- og barselavdelingene ved sykehusene i Vestre Viken har innført en rekke tiltak under koronapandemien. Fordi det er mange uvaksinerte blant gravide og for å beskytte nyfødte, vil føde- og barselavdelinger fortsette med noe strengere tiltak enn ellers.

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager samt utfra samfunnsmessige og lokale forhold. Derfor kan reglene endre seg noe fra sted til sted og over tid. Vi ber deg om å følge helsepersonellets føringer og følge retningslinjene hos den enkelte avdeling.

Merk at det ikke er mulig å ha med seg barn til timen.

Svangerskap

Planlagte timer på poliklinikken går som normalt hvis vi ikke gir deg beskjed om noe annet. Det er viktig at du leser informasjonen vi sender deg før timen.

Å holde god avstand til andre er et smitteverntiltak for gi uvaksinerte gravide ekstra beskyttelse. Vi anmoder derfor om at pasienter og besøkende holder god avstand fra andre i ventearealene.

Gravide kan for tiden ikke ha med far, medmor eller annen ledsager til polikliniske kontroller.

Ultralydscreening

Gravide som skal til ultralydscreening kan ha med seg partner uke 18 til 20.

Dersom partneren har luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene kan vedkommende dessverre ikke være med til timen. Mor kan velge å ha med seg en annen ledsager som er uten symptomer.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet hos oss.

Har du spørsmål om graviditeten?

Kontakt i størst mulig grad din lokale jordmor eller fastlege.

Fødsel

Ring Fødeseksjonen hvis du tror fødselen er i gang:

 • Bærum sykehus: Telefon 67 80 94 72
 • Drammen sykehus: Telefon 32 80 32 51 eller 32 80 32 54
 • Kongsberg sykehus: Telefon 32 72 57 13 eller 32 72 57 14
 • Ringerike sykehus: Telefon 32 11 61 04 eller 32 11 61 06

Far eller medmor kan være til stede under hele fødselen. Dette gjelder også ved planlagte eller akutte keisersnitt.

Har ledsager luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene kan vedkommende dessverre ikke være med inn på sykehuset under fødselen. Mor kan velge å ha med seg en annen ledsager som er uten symptomer.

Dersom mor har luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene, vil hun være i isolasjon når hun er på sykehuset. Da kan partner være tilstede og sitte i isolasjon sammen med mor.

Barsel – etter fødselen

Vi legger til rette for at du som er far eller medmor kan besøke mor og barn på sykehuset, men følgende tiltak er innført under koronapandemien:

 • Du må avtale besøket med avdelingen på forhånd.

 • Du kan ikke komme på besøk hvis du eller noen av dine nærkontakter har mistenkt eller påvist COVID-19.

 • Det er kun far eller medmor som kan komme på barselbesøk. Søsken og andre familiemedlemmer kan dessverre ikke være med.

 • Ved dobbeltrom kan far eller medmor komme på besøk fra kl. 17:00 til kl. 19:00, hvis mor ligger på dobbeltrom.

 • Ved familierom kan far eller medmor være på rommet sammen med mor og barn. Vi tilbyr overnatting hvis vi har ledig sengeplass.

 • Hvis mor har vært i isolasjon under fødselen, blir isolasjonen videreført på barsel. Far eller medmor blir isolert sammen med henne.

 • Dere kan ikke ta med nyfødte ut av avdelingen før barnet er utskrevet fra sykehuset.

Når du skal på barselbesøk:

 • Bruk håndsprit når du går inn på sykehuset og før du drar.
 • Bruk munnbind.
 • Gå rett til Føde- eller barselavdelingen, uten å oppholde deg i fellesarealer.
 • Bruk håndsprit både når du går inn på rommet og før du forlater det.
 • Fortrinnsvis kan mor være med på barselpoliklinikken.

Fødselsforberedende kurs og omvisning på Føde- og barselavdelingen

På grunn av smittevernstiltakene har vi ikke mulighet til å gjennomføre fødselsforberedende kurs og omvisning under koronapandemien. Vi har derfor laget digitale versjoner, som vi håper er til nytte for dere som venter barn:

Fødselsforberedende kurs ved Bærum sykehus (YouTube) Fødselsforberedende kurs ved Ringerike sykehus (YouTube) Digital omvisning på Føde- og barselavdelingen ved Bærum sykehus (YouTube) Presentasjon av Barselavdelingen ved Drammen sykehus (YouTube)

Se også:

På Helsenorge.no finner du mer informasjon og råd til gravide og ammende

Mer informasjon om koronavirus:

Fant du det du lette etter?