Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Jørn Einar Rasmussen ved Drammen sykehus er Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin.

Jørn Einar Rasmussen på akuttmottaket
Jørn Einar Rasmussen er seksjonsoverlege på Akuttmottaket ved Drammen sykehus.

​Rasmussen, som jobber som seksjonsoverlege ved Akuttmottaket på Drammen sykehus, har jobbet mot dette målet siden 2014. Fredag 5. juli ble han godkjent som den første, og foreløpig eneste, spesialisten i akutt- og mottaksmedisin i Norge.

- Dette er stort, og jeg er selvsagt veldig fornøyd. Dette er en spesialitet som er myntet på akuttmottaket og mottakssituasjonen. Akuttmottaket er tradisjonelt et geografisk sted på sykehuset der andre spesialister fra sykehuset kommer og gjør en jobb, men denne spesialiteten vil gjøre akuttmottaket til et faglig knutepunkt, sier han.

Rasmussen har brent for akutt- og mottaksmedisin i en årrekke. Han har jobbet som sykepleier på akuttmottaket før han utdannet seg til lege, og har i flere år jobbet på ambulanse. Spesialist i akutt- og mottaksmedisin er en breddespesialitet der man i tillegg til kompetanse i indremedisin skal innom fagområdene kirurgi, ortopedi, gynekologi, øre, nese, hals, anestesi og øye.

- Det er viktig at man i et akuttmottak har kompetanse innenfor ulike fagområder, og kan støtte turnuslegene som jobber der, sier Rasmussen.

- Vi har jobbet riktig

Avdelingssjef for Akuttmottaket, Lukas Månsson, synes det er svært hyggelig at Vestre Viken og Drammen sykehus er det første sykehuset som nå har en spesialist i denne spesialiteten.

- Så er det et bevis på at vi har jobbet riktig siden læringsmålene til denne spesialiteten ble kjent, med å lage en god plan for hvordan vi skulle få dette til. Her har hele sykehuset bidratt med å gi Jørn muligheten til å skaffe seg den nødvendige kompetansen.

Månsson mener at dette gir avdelingen og hele helseforetaket et handlingsrom for videre utvikling av akuttmottakene.

- Det å ha en godkjent spesialist i foretaket er en grunnpilar for å gi kommende spesialister i akutt- og mottaksmedisin en god start. Men det kommer til å ta lang tid for å få full effekt av en legespesialitet med akuttmottak som kjernekompetanse, avslutter han.