Mann som lytter

Ris og ros

Takk for at du vil hjelpe oss å bli bedre!

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester.

Send oss klage, forbedringsforslag eller ros

Har du en klage, et forslag til hvordan vi kan bli bedre eller ros, setter vi pris på en tilbakemelding. Vanligvis gjøres dette ved at du fyller ut et enkelt skjema i Klagemodulen. Du kan velge å være anonym.

MERK!
Klager og ros sendes vanligvis til oss via systemet Klagemodulen, men fra 27. juni 2020, og på ukjent tid har tjenesteleverandøren Sykehuspartner stengt Klagemodulen grunnet utbedring av mulig sikkerhetshull. Det betyr at de to lenkene under ikke aktiverer systemet nå, men du kan fortsatt sende oss slike tilbakemeldinger skriftlig via brev.
   

Slik sender du oss skriftlig ros eller klage via brev: 

Hvis du ønsker å gi ros, eller hvis du mener at du ikke har fått oppfylt pasientrettighetene dine hos oss, eller at du ikke har fått de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på, kan du sende oss skriftlig tilbakemelding til postadressen:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
  

Ved normalsituasjon kan du bruke Klagemodulen, men den er for tiden ikke aktiv:

     

Les om retten til å klage og hvordan du går fram.

MERK! Vestre Viken helseforetak har ikke ansvar for legevaktene, de eies av kommunen(e), så ros til eller klager på legevakt må rettes dit.

Slik behandler vi innsendte klager, forbedringsforslag og ros

Når du sender oss klager, forbedringsforslag eller ros via skjemaet over, sendes det til den aktuelle avdelingen. Der blir henvendelsen behandlet og forbedringstiltak iverksatt.

Du kan velge å være anonym ros, men får da ikke tilbakemelding. Hvis du ønsker tilbakemelding, må du oppgi navn og adresse og får da tilbakemelding i posten etter at vi har behandlet saken (kan ta inntil fire uker).

Gi en generell tilbakemelding

Vil du gi oss en generell tilbakemelding, kan du gjøre det på e-post til: postmottak@vestreviken.no (NB: ikke send sensitive personopplysninger).

Du kan også sende brev, bruk da adressen Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Svar på spørreundersøkelse om pasienttilfredshet

Har du nettopp vært pasient eller er pårørende til en som har vært det? Vi setter stor pris på om du da vil gi oss en tilbakemelding med dine erfaringer. Vi ønsker svar på spørreundersøkelsen fra alle pasienter, enten du har vært innlagt på sykehus eller har hatt dag-/dagkirurgisk/poliklinisk behandling. Undersøkelsen er anonym.

Klikk her for å svare på spørreundersøkelsen om pasienttilfredshet

Praktisk informasjon om undersøkelsen

  • Det tar ca. 10 minutter å gjennomgå spørrerundersøkelsen (kan variere, avhengig av hvor du har vært pasient)
  • Det er ikke mulig "bla" bakover i undersøkelsen når du har skiftet side og at du bør gjennomgå hele undersøkelsen når du først har startet. Den blir avsluttet hvis siden du er inne på står inaktiv i mer enn tre minutter.

De som oppgir sin e-postadresse skal normalt motta undersøkelsen 14 dager etter avsluttet behandling.

Har du spørsmål om spørrerundersøkelsen, kontakt oss: brukerundersokelser@vestreviken.no

English: Feedback to Vestre Viken Hospital Trust


We wish to improve! 

From this webpage, former patients or the patients relatives can give us feedback about how satisfied they are with the treatment, by answering our survey once treatment is concluded. 

By treatment, we mean after a 24-hour stay at the hospital (being admitted to the hospital), one-day treatment, one-day surgery or outpatient/walk-in treatment.

  • It will take approximately 10 minutes to complete the survey
  • Please note that you will be unable to "browse" backwards once you switch to the next page, and you should get through the whole survey once you've started.
  • This is because the survey will be terminated if the page you are viewing is left idle for more than three minutes.

Those that provide us with their e-mail address will usually receive the questionnaire 14 days after their treatment has ended.

Your opinion is important to us, thank you for your help!

Click here to take the survey about treatment satisfaction 

Other feedback to health services

Written enquiries to health services (complaints, etc.) are to be addressed to:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Any questions regarding the contents of this webpage can be sent to: brukerundersokelser@vestreviken.no  

Fant du det du lette etter?