Mann som lytter

Ris og ros

Takk for at du vil hjelpe oss å bli bedre!

​Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester.

Send oss klage, forbedringsforslag eller ros

Har du en klage, et forslag til hvordan vi kan bli bedre eller ros, setter vi pris på om du fyller ut et enkelt skjema.  Du kan velge å være anonym.

Merk: Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter hos oss, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på, må du sende oss en skriftlig klage. Les om retten til å klage og hvordan du går fram.

OBS! Vestre Viken har ikke ansvar for legevakten, det er det den enkelte kommune som har. 
Tilbakemeldinger på legevakttjenester må gis til den aktuelle legevakten.

Slik behandler vi innsendte klager, forbedringsforslag og ros

Når du sender oss klager, forbedringsforslag eller ros via skjemaet over, er det Dokumentsenteret i Vestre Viken som mottar dem. Dokumentsenteret videresender henvendelsen til den ansvarlige avdelingen. Der blir henvendelsen behandlet og forbedringstiltak iverksatt.

Du kan velge å være anonym når du sender klager, forbedringsforslag eller ros, men får da ikke tilbakemelding. Hvis du ønsker tilbakemelding, må du oppgi navn og adresse. Da får du tilbakemelding tilsendt i posten etter at vi har behandlet saken. Saksbehandlingstiden er inntil fire uker.

Mottatte klager, forbedringsforslag og ros

Alle innsendte klager, forbedringsforslag og ros er videresendt internt til den ansvarlige avdelingen. Der er henvendelsene behandlet og forbedringstiltak iverksatt. Nedenfor ser du hvor mange som ble sendt inn i 2016.

Klager og forbedringsforslag fra pasienter og pårørende i 2016:

 

Bilde av diagram som viser antall klager og forbedringsforslag. Se informasjonen i bildeteksten.
Det ble sendt inn totalt 211 klager og forbedringsforslag fra pasienter og pårørende i 2016. Tallene er fordelt slik: Ventetid: 14, service: 24, miljø og klimarelatert: 9, informasjon: 42, holdninger: 29 og behandling: 93

 

Ros fra pasienter og pårørende i 2016:

 

Bilde av diagram som viser antall positive tilbakemeldinger. Se informasjonen i bildeteksten.
Det ble sendt inn 50 positive tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende i 2016.

 

 

 

Gi en generell tilbakemelding

Vil du gi oss en generell tilbakemelding, kan du gjøre det på e-post til: postmottak@vestreviken.no (NB: ikke send sensitive personopplysninger).

Du kan også sende oss brev, bruk da adressen Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Svar på spørreundersøkelse

Har du nettopp vært pasient eller er pårørende til en som har vært det? Vi setter stor pris på om du da vil gi oss en tilbakemelding med dine erfaringer. Vi ønsker svar på spørreundersøkelsen fra alle pasienter, enten du har vært innlagt på sykehus eller har hatt dag-/dagkirurgisk/poliklinisk behandling. Undersøkelsen er anonym.

Klikk her for å svare på spørreundersøkelsen

Praktisk informasjon om undersøkelsen

  • Det tar ca. 10 minutter å gjennomgå spørrerundersøkelsen (kan variere, avhengig av hvor du har vært pasient)
  • Undersøkelsen er anonym
  • Det er viktig å være klar over at du ikke har anledning til å "bla" deg bakover i undersøkelsen når du har skiftet side og at du bør gjennomgå hele undersøkelsen når du først har startet. Dette fordi undersøkelsen vil bli avsluttet hvis du lar siden du er inne på stå inaktiv i mer enn tre minutter.
  • Har du tidligere mottatt undersøkelsen via din e-postadresse (og har svart på denne), ber vi deg ikke svare på undersøkelsen fra denne nettsiden med mindre det dreier seg om et nytt opphold/ny behandling du ønsker gi oss tilbakemelding om.

De som oppgir sin e-postadresse skal normalt motta undersøkelsen 14 dager etter avsluttet behandling.

Har du spørsmål om spørrerundersøkelsen, kontakt oss: brukerundersokelser@vestreviken.no

English: Feedback to Vestre Viken Hospital Trust


We wish to improve! 

From this webpage, former patients or the patient’s relatives can give feedback by answering our survey once treatment is concluded. 

By treatment, we mean after a 24-hour stay at the hospital (being admitted to the hospital), one-day treatment, one-day surgery or outpatient/walk-in treatment.

  • It will take approximately 10 minutes to complete the survey (this can vary depending on how long you have been a patient).
  • It is important to be aware that you will be unable to "browse" backwards once you switch to the next page, and you should get through the whole survey once you've started.
  • This is because the survey will be terminated if the page you are viewing is left idle for more than three minutes
  • If you've previously received the survey via your e-mail address (and answered it), we ask that you do not answer the survey found on this web page, unless it is regarding a new stay at one of our hospitals or a new course of treatment you wish to provide feedback on.

Those that provide us with their e-mail address will usually receive the questionnaire 14 days after their treatment has ended.

Your opinion is important to us, thank you for your help!

Click here to take the survey 

Other feedback to health services

Written enquiries to health services (complaints, etc.) are to be addressed to:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Any questions regarding the contents of this webpage can be sent to: brukerundersokelser@vestreviken.no  

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.