Ledelse

Ønsker du å kontakte ledelsen i Vestre Viken kan du kan sende e-post via postmottak@vestreviken.no.

Foretaksledelsen

Nils Fredrik Wisløff.

 
Nils Fredrik Wisløff
Administrerende direktør

Kari Jussie Lønning

​ 
Kari Jussie Lønning
Direktør
Kompetanse

Halfdan Aass.

​ 
Halfdan Aass
Direktør
Fag

Finn Egil Holm.

​ 
Finn Egil Holm
Direktør
Administrasjon og kommunikasjon

Sheryl Swenson

​ 
Sheryl Swenson
Konstituert direktør
Økonomi


Her kan du se administrerende direktørs ledergruppe.