Ledelse

Ønsker du å kontakte ledelsen i Vestre Viken kan du kan sende e-post via postmottak@vestreviken.no.
 

Nils Fredrik Wisløff.

 
Nils Fredrik Wisløff
Administrerende direktør

Marit Lund Hamkoll.

​ 
Marit Lund Hamkoll
Viseadministrerende direktør
(Stedfortreder for AD)

Halfdan Aass.

​ 
Halfdan Aass
Fagdirektør

Finn Egil Holm.

​ 
Finn Egil Holm
Direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt

Ørjan A. Sandvik.

​ 
Ørjan A. Sandvik
Økonomidirektør

Jardar Hals.

​ 
Jardar Hals
Klinikkdirektør
Bærum sykehus

Britt Eidsvoll.

​ 
Britt Eidsvoll
Klinikkdirektør
Drammen sykehus

Janne-Berit Mandelid.

​ 
Stein-Are Agledal
Klinikkdirektør
Kongsberg sykehus

May-Janne Botha Pedersen.

​ 
May-Janne Botha Pedersen
Konstituert klinikkdirektør
Ringerike sykehus

Kirsten Hørthe.

​ 
Kirsten Hørthe
Klinikkdirektør
Klinikk for psykisk helse og rus

Narve Furnes.

​ 
Narve Furnes
Klinikkdirektør
Klinikk for intern service

Inger Lise Hallgren.

​ 
Inger Lise Hallgren
Klinikkdirektør
Klinikk for prehospitale tjenester

Trude Steinsvik.

​ 
Trude Steinsvik
Konstituert klinikkdirektør
Klinikk for medisinsk diagnostikk