Mål og strategier

Vestre Viken har utviklet en overordnet strategi for perioden fram til 2025. Strategien bygger på utfordringer vi står overfor når det gjelder blant annet demografi, teknologisk utvikling og aktiv brukermedvirkning. 

Vår visjon

«Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.»

Verdier

Våre verdier baserer seg på de etablerte felles nasjonale verdiene for helsetjenester: kvalitet, trygghet og respekt.

Mål

Våre hovedmål fram mot 2025:

 • Tilby likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen
 • Drive forskning og utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjoner
 • Skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Samhandle aktivt med våre samarbeidspartnere
 • Gjennomføre oppdraget fra vår eier
 • Forvalte våre ressurser effektivt innenfor tildelte rammer

Hovedstrategier

 • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
 • Styrke lokalbaserte tjenester
 • Etablere forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten
 • Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud
 • Definere og samle spesialiserte funksjoner
 • Styrke og samle tilbudet innen kreftbehandling
 • Integrere somatikk og psykisk helse
 • Strategisk eiendomsutvikling

Se også:

Utviklings- og strategiplan 2035
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.