HELSENORGE

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen

Vi gratulerer alle våre sykepleiere med dagen.

Sykepleiere på ortopedisk avdeling på Bærum sykehus vifter med flagg til ære for den internasjonale sykepleierdagen.

Sykepleiere på ortopedisk avdeling på Bærum sykehus vifter med flagg til ære for den internasjonale sykepleierdagen.

Den internasjonale sykepleierdagen markeres over store deler av verden 12. mai.

Datoen er ikke tilfeldig valgt – det er nemlig fødselsdagen til Florence Nightingale.

Sykepleiere i Vestre Viken

I Vestre Viken helseforetak er det 3.429 personer som har «sykepleier» i tittelen sin. 3.022 av disse er kvinner – 407 er menn. I antall årsverk utgjør dette 2.550 årsverk.

Takk for den viktige jobben dere gjør. Vi gratulerer alle sykepleiere med dagen!

  • Se flere bilder Facebook og Instagram. Du kan også tagge ditt sykepleierbilde på Instagram med #vestreviken

Sykepleiere på hjerte-/lungeavdelingen på Bærum sykehus. Bildet er tatt på 17. mai i fjor.

Sykepleiere på hjerte-/lungeavdelingen på Bærum sykehus. Bildet er tatt på 17. mai i fjor.

Sykepleiere fra ortopedisk sengepost på Drammen sykehus (bildet er fra pandemien): Marte Sofie Thorbjørnsen (til venstre) og Car

Sykepleiere fra ortopedisk sengepost på Drammen sykehus (bildet er fra pandemien): Marte Sofie Thorbjørnsen (til venstre) og Caroline Bergman.