HELSENORGE

21,2 mill. i prosjektmidler til FACT

Stor tildeling til Klinikk for psykisk helse og rus med satsningen på å flytte behandlingen hjem til pasienten.

Helsedirektoratets store tildeling er en viktig anerkjennelse og støtte til det omfattende tiltaket Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken i samarbeid med regionens kommuner begynte på i 2018.
Målet med tiltaket er å hjelpe sin mest sårbare pasientgruppe gjennom FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Hjem til pasienten

I FACT-satsningen har en stor gruppe ansatte gjort en omfattende innsats for å flytte behandlingen ut av institusjonen og kontoret til der pasienten bor eller oppholder seg.

Klinikkdirektør Kirsten Hørthe i Klinikk for psykisk helse og rus.

Klinikkdirektør Kirsten Hørthe i Klinikk for psykisk helse og rus.

- Gjennom FACT lykkes vi i å få hjulpet de som ikke klarer å benytte seg av eksisterende tjenester eller som ikke ser at de har behov for hjelp, sier Kirsten Hørthe, klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse og rus.

Hørthe påpeker at det å se hvor personen bor og hvordan han eller hun håndterer hverdagen, gir et mer helthetlig bilde av situasjonen og gir bedre muligheter for å innrette hjelpen etter individuelle behov.  Det gir også en unik mulighet til å treffe pårørende og ta del i samhandlingen mellom personen og nettverket rundt som er så viktig.

Utvider tilbudet

- Prosjektmidlene som nå er mottatt skal brukes til videreføring av det innovative arbeidet de seks eksisterende FACT-teamene har påbegynt samt til etablering av tre nye FACT-team. Nykommerne er team Hallingdal og team 2 i Bærum. Sistnevnte vil si at Bærum utvider kapasiteten til å romme 150 pasienter, forteller Kristin Tafjord Lærum som er prosjekteier og har fulgt utviklingen hele veien.

- I tillegg etableres et FACT-team sammen med Lier kommune - et forprosjekt hvor kommunen skal vurdere om de vil være med i et samarbeid, sier hun.

Stor omstilling

FACT-satsningen har krevd stor omstillingsevne og fleksibilitet av medarbeiderne. Ikke bare har de gjort radikale endringer i hvor de arbeider. For å lykkes har de også inngått et tett samarbeid med kollegaene i kommunehelsetjenesten og dermed fått helt nye kollegaer.

Flere av FACT-teamene med base i klinikkens distrikts psykiatriske sentre (DPS), består derfor av medarbeider fra Klinikk for psykisk helse og rus og fra kommunehelsetjenesten. Sammen utgjør de et team på tvers av sektorene som møtes flere ganger ukentlig i tett samarbeid for å gi pasientene et skreddersydd, fleksibelt og oppsøkende tilbud.

Godt lagarbeid

Organisasjonsutviklingsavdelingen i Vestre Viken har bistått i prosessen hele veien og er imponert over innsatsen de involverte har vist.

- Det å få lov til å bistå FACT-teamene i denne viktige etableringen og samtidig vite hvor viktig tjenestene er for pasientene i målgruppen har vært inspirerende og meningsfullt. Dette har vært et godt lagarbeid!, sier spesialrådgiver Ellen Kulvik Lysholm i Organisasjonsutviklingsavdelingen.

Det er nettopp kommet en nasjonal evaluering av FACT. En kortversjon finner du her og den fulle evalueringen kan du se her.