Helsenorge

Aksepterer foretaksboten

Styret i Vestre Viken har etter en helhetsvurdering vedtatt å akseptere foretaksboten for feilaktig takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi.

​I utgangpunktet ønsket styret i helseforetaket saken bedre belyst, før en eventuell bot kunne aksepteres. Saken var berammet i Drammen tingrett i begynnelsen av desember. Det har vært en løpende vurdering av situasjonen, og en forlengelse av prosessen nå ville kunne virke ytterligere negativt, ikke minst for arbeidsmiljøet ved avdelingen, mener styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid.

- Det er gjort en helhetsvurdering av saken. Hensynet til arbeidsmiljøet og driften ved avdelingen veier tyngst. Ved å akseptere boten tar vi til etterretning politiets foretaksstraff, sier Almlid.

Også foretakstillitsvalgte i Den norske legeforening, Toril Morken og Andrea Dobloug, tar til etterretning de forhold som er kommet frem i saken ved Avdeling for klinisk patologi. De er glade for at styret i helseforetaket nå ønsker å vedta foretaksboten, fremfor å gå gjennom en rettssak.

- Avdeling for klinisk patologi i Drammen har vært preget av saken, og situasjonen har vært svært krevende for de ansatte. Nå ønsker vi å legge kodesaken bak oss for å se fremover og ønsker å samarbeide om den videre utviklingen av avdelingen, sier de.

Styret i Vestre Viken har, ved å ikke akseptere boten tidligere, fått fram at saken har mange sider, både faktisk og juridisk.

- Som styreleder vil jeg nå legge vekt på å støtte ledelsen og de ansatte med å normalisere situasjonen ved avdelingen, og ser frem til at alle parter samarbeider om utviklingen videre, sier Almlid.