Åpner fullverdig øre/nese/hals-avdeling på Kongsberg sykehus

Nettverksamarbeid mellom sykehusene gjør at Kongsberg sykehus nå kan tilby et fullverdig tilbud på øre-, nese- og halsavdelingen fire dager i uken.

Bilde av ansatte på Kongsberg sykehus som forteller om styrket tilbud på øre/nese- og halsavdelingen.
Klinikkdirektør Stein-Arn Agledal er tilfreds med å kunne tilby et styrket tilbud på øre/nese/hals-avdelingen på Kongsberg sykehus. Her er han sammen med lege i spesialisering Ingvild Nesse Østerhus og avdelingssykepleier Gunn Marit Garaas.

Inntil i fjor hadde Kongsberg sykehus en lege ansatt på øre-, nese- og halsavdelingen. Da denne personen sluttet, var det ønske om å arbeide for å øke aktiviteten.

Nettverksamarbeid mellom Kongsberg sykehus og Drammen sykehus gjør at tilbudet på øre/nese/hals-avdelingen på Kongsberg kan utvides.
To leger fra Drammen sykehus er på Kongsberg sykehus henholdsvis fire og tre dager i uken. Dette gir tre operasjonsdager og fire poliklinikkdager.

Audiograf gjør hørselsutredninger som naturlig hører til poliklinisk utredning og tilpasser i tillegg høreapparater. Hørselshemmede opplever dessverre at det generelt er lang ventetid over hele landet,  og den har tidligere vært lang i Kongsbergområdet.

Samarbeid gir bedre tilbud

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal ved Kongsberg sykehus forklarer:

– Vi bidrar med penger inn i dette nettverkssamarbeidet. Legene er ansatt i Drammen, men kommer til Kongsberg for å jobbe fire dager i uken – mandag til torsdag. På denne måten får vi utnyttet all kapasitet i hele linjen, noe som kommer begge sykehusene til gode. På Kongsberg får vi nå et langt bedre tilbud - og det vil pasientene merke. De får et tilbud lokalt og slipper å reise lengre enn nødvendig for å få hjelp, forteller Stein-Are Agledal.

– Jeg vil skryte av Drammen sykehus som er positive og samarbeidsvillige og bidrar godt inn i nettverkssamarbeidet. ØNH-avdelingen har også vært positive og sørger for et godt samarbeidsklima, mener Agledal.

Audiograf på plass

Nå blir en audiograf knyttet til øre/nese/hals-avdelingen på Kongsberg og skal gjennomføre hørselstester på sykehuset.

– Vi har investert betydelige summer i utstyr til audiografen og er glade for at dette tilbudet nå er på plass. Dette avhjelper kø-situasjonen og er en klar styrking av tilbudet på Kongsberg, sier Agledal, som forteller at det er lignende nettverksamarbeid etablert også på ortopedi og på fødeavdelingen.

– Nettverksamarbeidet er en vinn-vinn-situasjon for sykehusene. Vi utnytter kapasiteten bedre. Vi må tørre å gi fra oss noe for å få et bedre tilbud tilbake. Dette er et godt eksempel på positiv nettverkssamarbeid i Vestre Viken, mener Stein-Are Agledal.

– Styrker hørselstilbudet

Avdelingssjef Hans Kristian Røkenes er leder av øre/nese/hals-tilbudet på sykehusene både i Drammen og på Kongsberg.

Han er glad for at et bedret tilbud nå er etablert. Det er til sammen 14 leger og fem audiografer fra Drammen sykehus som ambulerer til Kongsberg sykehus.

– Alle henvisningene om øre-nese-hals vurdering vurderes av overlege ved Drammen sykehus og styres slik at pasientene får kortest reisevei. Det er de samme fagpersonene, samme rutiner og samme utstyr ved avdelingene både i Drammen og på Kongsberg. Etter et års tid med redusert drift på Kongsberg, er det nå et betydelig styrket tilbud som ble satt i gang 1. september. Det er mange pasienter som venter på behandling innen øre-nese-hals og styrket tilbud på Kongsberg vil øke den samlede kapasiteten, forteller Hans Kristian Røkenes.