HELSENORGE

Åpnet dialyse-poliklinikk på Ringerike sykehus

Ringerike sykehus åpnet sin PD-poliklinikk 19. mars og er i gang med hjemmedialyse.

ÅPNING: Den første pasienten, Stein Møller, fikk blomster fra klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

ÅPNING: Den første pasienten, Stein Møller, fikk blomster fra klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen

Våren 2020 startet de fire sykehusene i Vestre Viken et prosjekt for å gi flere pasienter tilbud om hjemmedialyse. I 2016 kom det et nasjonalt mål om at minst 30 prosent av landets dialysepasienter skal få tilbud om hjemmedialyse.

Antall dialysepasienter har økt betydelig de siste 10 årene - og man ser at antallet fremdeles er stigende. Pr. 2020 var antall dialysepasienter i Norge om lag 1600 personer - og av disse var 24 prosent i hjemmedialyse.

Mer frihet

Hjemmedialyse gjør at flere pasienter kan fungere i jobb og delta i fritidsaktiviteter - og ikke måtte være prisgitt faste tider for behandling i en dialyseavdeling på sykehus.

Peritonealdialyse (PD) er en hjemmebasert dialysemetode, hvor man benytter bukhinnen som dialysemembran. Behandlingsformen er ansett for å gi mer frihet og fritid til pasienter, spesielt for de med lang reisevei til sykehus.

Offisiell åpning

Fredag 19. mars var det offisiell åpning av  PD-poliklinikken på Ringerike Sykehus, med sykehusets første PD-pasient, Stein Møller.

Åpningen var høytidelig med snorklipping, taler og blomsteroverrekkelse til pasienten.

Pasienten selv er godt fornøyd med å få muligheten til å administrere dialyse i eget hjem, og ikke være bundet opp til sykehuset flere ganger i løpet av uken.

Han har vært på PD-poliklinikken flere dager for opplæring sammen med PD-sykepleierne - og er nå kompetent til å ta ansvar for behandlingen selv. Han vil følges opp poliklinisk én gang i måneden, eller ved behov.

Stein Møller med hjemmedialyse i sitt eget hjem.

Stein Møller med hjemmedialyse i sitt eget hjem.

- For meg er dette positivt. Jeg har benyttet hjemmebasert dialyse siden starten av mars, og det er fint å slippe turen til sykehuset fire ganger i uken hvor hver behandling tar fire timer. Med transport går det mye tid, sier Møller som lever uten nyrer.

- Med hjemmebasert løsning gjennomfører jeg fire daglige behandlinger som hver tar om lag en halv time, sier Møller som synes den nye løsningen er brukervennlig. - Jeg opplever heller ikke noe ubehag ved behandlingen, sier han videre.

Prosedyrer

Nefrolog Solveig Sæta og PD-sykepleiere Tonje Strat og Stian Kristiansen har siden september jobbet intensivt med å utarbeide prosedyrer, rutiner og pasientforløp for poliklinikken. Tonje og Stian har hospiterte ved PD-enheter i Drammen og på OUS Ullevål. Solveig hospiterte på Drammen og i Tønsberg. Hospiteringen var noe preget av pandemisituasjonen, men likevel opplevde alle å ha stort utbytte av den.

Ny gastrokirurg

Fra nyttår fikk sykehuset ny overlege i gastrokirurgi, Stig Palm Therkelsen, med kompetanse og erfaring med å legge PD-kateter fra Sykehuset i Vestfold.

Dermed lå alt til rette for å få gjort denne prosedyren på eget sykehus. PD-Poliklinikken har som mål å øke antall pasienter som behandles for nyresvikt i eget hjem ved hjelp av peritonealdialyse. Poliklinikken vil kunne tilby PD til pasienter i Ringeriksdistriktet, men også oppover Hallingdal og Hemsedal. 

Bilder og navn på pasient er brukt med samtykke fra pasienten.

Dialysepoliklinikk Ringerike sykehus.