HELSENORGE

Åpnet NIV-stue på Drammen sykehus

7. april ble en egen NIV-stue åpnet på Medisin 2, Drammen sykehus.

ÅPNING: Lungesykepleier Janicke Sørensen og seksjonsoverlege Hedi Ranfelt avbildet under åpningen av SIV-stua. I bakgrunnen står

ÅPNING: Lungesykepleier Janicke Sørensen og seksjonsoverlege Hedi Ranfelt avbildet under åpningen av NIV-stua. I bakgrunnen står avdelingssykepleier Ulrika Kirudd Letmoe.

NIV er forkortelse for Non Invasiv Ventilation, der man bruker en maske for å ventilere pasientene - en metode som  kan sammenliknes med en respirator.

- Det har vært helt nødvendig å etablere et bedre tilbud for slik behandling slik at vi kan følge nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av mange av våre lungepasienter. Behovet har vært der i mange år, og nå er vi glade for at endringer gjøres slik at dette tilbudet er på plass, sier Hedi Ranfelt, seksjonsoverlege på lungeavdelingen på Drammen sykehus.

KAKE: Åpningen ble feiret med kake torsdag ettermiddag.

KAKE: Åpningen ble feiret med kake torsdag ettermiddag.

Starter på sengeposten

- Denne behandlingen kan starte allerede på sengeposten, noe som vil gi et vesentlig bedre tilbud til pasientene på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet og kan forhindre behov for intensivbehandling. Mange av aktuelle pasienter er kronisk syke og er godt kjent i avdelingen og NIV-behandling på Medisin 2 bidrar til økt trygghet for disse pasientene, forteller Ulrika Kirudd Letmoe, avdelingssykepleier på Medisin 2, som er en del av medisinsk avdeling.

Rommet er blitt oppgradert og avdelingen har fått to flotte malerier av kunstneren Britt Skottland. Hun har malt bildene med munnen og donert til avdelingen.

UNDERHOLDNING: Viggo Moe spilte og sang under åpningen.

UNDERHOLDNING: Viggo Moe spilte og sang under åpningen.

Motiverte ansatte

Medisin 2 har hatt flere opplæringskvelder med lungesykepleier og fagsykepleier Janicke Sørensen og seksjonsoverlege Hedi Ranfelt. De ansatte er motiverte og gleder seg til oppstart.

- Tilbudet vil avlaste intensivavdelingen og det er fremfor alt et flott tilbud til pasientene ved medisin 2, sier Ulrika Kirudd Letmolie.

Åpningen ble feiret med kake, frukt, sjokolade, og et kulturelt innslag i form av sang fra avdelingens egen trubadur, Viggo Moe.

åpning av NIV-stue ved Drammen sykehus 

Viggo Moe sang ved åpningen av ny NIV-stue 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​