Helsenorge

Åpnet ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus

35 millioner kroner investert i ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus.

Nye poliklinikk-lokaler for svangerskapsomsorg, gynekologi og pediatri ble offisielt åpnet på Ringerike sykehus fredag 10. januar 2020.

Gynekologisk og pediatrisk poliklinikk har tidligere vært i poliklinikkområdet i sykehusets 1. etasje.

Den nye kvinne/barn-enheten vil nå bestå av fødeavdeling, døgnsenger for gynekologiske pasienter og poliklinikkområde for svangerskapsomsorg, gynekologi og pediatri.

Kontorfaglig ansatte for kvinne/barn er også samlet her etter ny organisering.

Stort investeringsprosjekt

Oppbyggingen av den nye kvinne/barn-enheten på Ringerike sykehus har en investeringsramme på 35 millioner kroner.

Det store investeringsprosjektet skjer som en følge av Vestre Viken sitt BRK-prosjektet, som er et omfattende utviklings- og oppgraderingsprosjekt for å ruste opp sykehusbyggene Bærum, Ringerike og Kongsberg til tidsriktig standard.

Samles på et sted

Nå kan endelig spesialisthelsetilbudet til kvinner, barn og ungdom samles på et sted på Ringerike sykehus. Det har vært et prosjekt som har gått over flere år.

Renovert gynekologisk avdeling med nye sengerom som ble åpnet høsten 2017.

2019 ble et år med mye byggearbeider som ble møtt med stor forståelse og tålmodighet fra ansatte, pasienter og pårørende. I 2020 står det aller meste ferdig.

Renovering av kjøkkenet er i gang og arbeider på fødeavdelingen skal etter planen starte i mars i år. Der skal ny fødestue med isolat bygges – og generelt vedlikehold utføres.

Stolt klinikkdirektør

Klinikkdirektør ved Ringerike sykehus, May Janne Botha Pedersen, var stolt over å kunne åpne den nye enheten.

– Vi er glade for å være en del av et helseforetak som viser vilje og evne til å satse på vedlikehold og investeringer på sykehusene gjennom BRK-programmet. Dette er et stort løft for Ringerike sykehus, sier klinikkdirektøren.

Hun roser håndverkere i alle fag for godt utført arbeid – og en ekstra takk til prosjektledelsen som har holdt prosjektene godt i tøylene.

Det har vært mange i sving for å få til dette prosjektet, både internt og eksternt, fra foretaket og lokalt i vår klinikk. Takk for tålmodigheten hos alle mens byggearbeidene har pågått, men sluttresultatet viser at det har vært verdt ventetiden, sa Botha Pedersen under åpningen av den nye enheten.

Klinikkdirektøren gratulerer med åpningen.

Klinikkdirektør May Janne Bothe Pedersen gratulerer med åpningen, sammen med avdelingsoverlege Vladimir Petrovic.

Bygget for fremtiden

Klinikkdirektøren gir også honnør til alle ansatte som har stått på, til tross for at byggeprosjektet har vært en del av arbeidshverdagen over lengre tid.

– All honnør til ansatte for måten de har taklet arbeidshverdagen på og gjennomført pasientbehandling mens renoveringen har stått på. Pasientsikkerheten er på topp og pasientene gir dere terningkast seks, sa klinikkdirektøren under sin åpningstale fredag, før hun avsluttet:

– Gratulerer med flotte og lyse lokaler. Dette er bygget for fremtiden - der ny E16 og Ringeriksbane er på plass, sa May Janne Botha Pedersen.

Deltakere ved åpningen av ny kvinne/barn-enhet.

Klinikkdirektør og avdelingsjordmor Mette Kjensberg Nordbø hadde god hjelp til snoreklipp av en engasjert besøkende.