Helsenorge

Åpnet ny seksjon på Konnerud

Fredag 15. februar var det offisiell markering og åpning av ARA Konnerud.

Åse Drolsum og klinikkdirektør Kirsten Hørthe klipper snoren under den ofisielle åpningen
Åse Drolsum har jobbet ved seksjonen i 45 år, og fikk stå for selve snorklippingen sammen med klinikkdirektør Kirsten Hørthe.

​Den nyåpnede seksjonen er tidligere ARA Tyrifjord. Seksjonen på Tyrifjord ble flyttet til Konnerud i Drammen i 2018. ARA Konnerud er et viktig tilbud til pasienter med alvorlige ruslidelser.

- I tillegg skal ARA Konnerud tilby behandling til familier og par som trenger behandling for sin rusavhengighet. Tidligere ARA Tyrifjord, nå ARA Konnerud, har lang tradisjon for å behandle rusavhengige. Denne kompetansen er det viktig å bringe videre inn i det nye, sier klinikkdirektør Kirsten Hørthe, i klinikk Psykisk helse og rus.

Flyttingen fra Tyrifjord til Konnerud ble besluttet ettersom det var ønskelig med tilgang til vaktordning for leger gjennom døgnet, og bedre tilgjengelighet for flere pasienter i opptaksområdet.

- I tillegg gir dagens plassering bedre tilgang på et større fagmiljø gjennom samlokaliseringen med Drammen DPS. Lokalene her på Konnerud er også mer egnet, sier Hørthe.

Flyttingen fra Tyrifjord til Konnerud har medført at en del medarbeidere har fått lengre reisevei. Flere har derfor, naturlig nok, ikke ønsket den prosessen som nå er gjennomført. Klinikkdirektøren ønsker å berømme de ansatte.

- Jeg vil takke alle som har vært involvert i flyttingen. Mitt ønske er at ARA Konnerud vil bety håp og bedring for pasienter og pårørende i en vanskelig livssituasjon, slik også ARA Tyrifjord gjorde det før flyttingen til Konnerud, sier hun.