Arbeid på byggeplassen i påsken

I forbindelse med bygging av ny vei til Brakerøya og nytt sykehus i Drammen, vil det utføres forberedende arbeider fra 27. mars til og med 3. april 2021.

HER SKAL DET ARBEIDES: Bildet viser dagens situasjon, med ring rundt området hvor arbeidene skal pågå i påsken.

HER SKAL DET ARBEIDES: Bildet viser dagens situasjon, med ring rundt området hvor arbeidene skal pågå i påsken.

Den nye veien til sykehuset skal gå i kulvert under eksisterende jernbane. Denne kulverten skal kjøres inn under et togbrudd i sommer, og arbeidene i påsken er derfor forberedelser til det som skal gjennomføres under sommer-bruddet.

I påsken skal det gjennomføres sondeboring med borerigg. Disse arbeidene skal skje på innsiden av gjerdet til jernbanen, derfor må dette utføres i forbindelse med den togfrie perioden i påsken.

Arbeidene er planlagt mellom klokken 07-19 fra lørdag 27. mars til og med lørdag 3. april 2021

Det vil også pågå betongarbeider på byggeplassen påskeaften og 2. påskedag, men dette er ikke støyende aktivitet. 

NY VEI: Det skal etableres en kulvert med ramper for planfri kryssing av Drammensbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset

NY VEI: Det skal etableres en kulvert med ramper for planfri kryssing av Drammensbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset. Arbeidene startet opp i januar 2021 og vil pågå til juni 2022. Den røde ringen viser området for arbeidene i påsken 2021.

Les mer om Nytt sykehus Drammen

Les også: Industrihistorien har inspirert interiørkonseptet til nytt sykehus