Arkitektkonkurranse for etterbruk av dagens sykehustomt

Arkitekter skal vise hva som er mulig på dagens sykehustomt på Bragernes etter 2024.

Arkitekter skal tegne fremtidsmuligheter for dagens sykehustomt. Sykehuset flytter ut i 2024.

​Styret i Vestre Viken skal i møtet 3. mai ta stilling til en avtale mellom helseforetaket og Drammen kommune om videre utvikling av dagens sykehustomt. Kommunen og Vestre Viken ønsker å gjennomføre en arkitektkonkurranse for tomten i løpet av høsten 2018. En slik konkurranse vil vise hvilket potensiale den store eiendommen i Drammen sentrum har.

Når nytt sykehus står ferdig på Brakerøya, og innflytting er gjennomført i 2024 blir et stort areal i Drammen sentrum frigjort til andre formål.

- Det er veldig spennende å se hva som er mulig å få til på dagens sykehustomt. Det er viktig å få en fremtidsrettet etterbruk av dagens sykehus, og eiendommen må sees i sammenheng med det området den ligger, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

Bolig eller næring

I dag er eiendommen regulert til offentlig formål, men dette blir ikke lenger relevant når eiendommen ikke lenger skal brukes til sykehus. Vestre Viken og Drammen kommune vurderer at det derfor er mer aktuelt å benytte eiendommen til formål som bolig eller næring etter at sykehuset flytter ut.

- For Vestre Vikens del er det viktig å få belyst verdiene i eiendommen på best mulig måte, og en arkitektkonkurranse vil bidra godt i så måte. Salget av dagens sykehustomt er som kjent en del av finansieringen til det nye sykehuset på Brakerøya, sier Wisløff.

Målsettingen er at arkitektkonkurransen og en avgjørelse på hva området skal brukes til skal være gjennomført innen 2021.

Her kan du lese styresaken.