Helsenorge

​Avtal sykehusbesøk på forhånd

Planlegger du å besøke noen på sykehuset? Her er retningslinjer du bør kjenne til.

Vestre Viken legger til rette for besøk til pasienter innlagt ved våre sykehus så langt som mulig, men det er noen retningslinjer du som besøkende må følge:

 • Besøk skal begrenses til nødvendige besøk.
 • Antall besøkende er begrenset til to personer.
 • Besøk skal begrenses til mellom kl. 17:00 til kl. 19:00.
 • Avdelingene skal kontaktes for bekreftelse om besøk kan mottas og at antall besøkende er i tråd med retningslinjene.
 • Besøkende som har vært på utenlandsreise i de siste 10 dager skal som regel ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Unntak er land i Norden som er unntatt karanteneplikt.

Det forutsettes at personer som besøker våre avdelinger:

For å unngå at pasienter blir forsinket til sine timer skal besøk foregå fra kl. 17:00 til kl. 19:00. Ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu er det mulig å komme på besøk i andre tidsrom.

Avklar besøket med avdelingene

Besøk skal avklares med avdelinger i god tid før besøket. Dette gjelder spesielt for sykehusenes:

 • Medisinske avdelinger
 • Intensivavdelinger
 • Nyfødtintensivavdelinger
 • Føde- og barselenheter
 • Barne- og ungdomsenheter

Føde og barselsavdelinger kan ha andre besøksregler enn foretaket generelt. du kan lese mer om dette her

Husk håndhygiene og avstand!

I tillegg gjelder følgende for alle besøk til alle avdelinger:

 • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset.
 • Hold minst én meter avstand til ansatte og pasienter.
 • Gå rett til avdelingen der personen du skal besøke er innlagt, uten å oppholde deg i fellesarealer.
 • Utfør håndhygiene når du går inn på og før du forlater pasientens rom.
Les mer om besøk på sykehus herHer finner du kontaktinformasjon til sykehusene På Helsedirektoratets nettsted kan du lese mer om mer om besøk og adgangskontroll ved sykehus