HELSENORGE

Barnas stemme skal høres

En app der barn og unge kan si sin mening om sykehusoppholdet, videreutvikles nå i et samarbeid mellom Vestre Viken og næringslivet.

Si det som det er (SiSom) er navnet på en spillbasert løsning for barn i sårbare livssituasjoner. Her skal barn kunne uttrykke hvordan de har det på sykehuset gjennom en digital løsning.
Gjennom flere internasjonale studier har Sisom vist at barn får sin stemme hørt og helsepersonell får en bedre samtale med barna om hvordan de har det i møte med helsevesenet.

Leder for dHealth Thomas de Mora og avdelingssjef Mariann Hval

Leder for dHealth Thomas de Mora og avdelingssjef Mariann Hval er fornøyd med å kunne bruke teknologi til barns beste.

Barnas beste

Avdelingssjef Mariann Hval er positiv til det nye initiativet.
– Det blir spennende å videreutvikle en metode som gjør at barn kan si det som det er, med et verktøy for å vise hvordan de egentlig har det. Ved å benytte bilder og spill i en digital kommunikasjonsløsning sammen med barnet under sykdomsperioden, eller ved kronisk sykdom, håper vi å få kartlagt om det er forhold rundt sykdommen som vi kanskje ikke ville fanget opp ved vår vanlige tilnærming. Hvis barnet kommuniserer at de takler sin sykdom uten større utfordringer, er det også bra for oss å vite for å trygge barnet videre, sier Hval.

Innovasjon er viktig

Vestre Viken har opprettet Testbed, en infrastruktur for næringslivssamarbeid innen forskning og innovasjon for å bidra til utvikling og utprøving av fremtidens helsetjenester i samarbeid med næringslivet. I 2021 fikk Forsknings- og innovasjonsenheten tildelt 1,5 millioner kr fra Viken fylkeskommune for å tilrettelegge for utvikling i samarbeid med næringslivet. 

SiSom-løsningen er utviklet av Avdeling for digital helseforskning ved Oslo Universitetssykehus og det er firmaet dHealth som skal videreutvikle løsningen i samarbeid med Vestre Viken.

– Det er ønskelig med tettere samarbeid mellom sykehus og næringsliv for å utvikle morgendagens helsetjenester. En infrastruktur i foretaket for utviklingssamarbeid har blitt veldig positivt mottatt av næringslivet. Vi har allerede inngått flere samarbeid med legemiddelindustri gjennom Testbed, men samarbeidet mellom Sisom og Barne- og ungdomsavdelingen er det første innovasjonssamarbeidet som blir inngått gjennom Testbed. Dette er et viktig utviklingssamarbeid som vi ser frem til,» sier Kristine Sahlberg, Forsknings- og innovasjonssjef i Vestre Viken. 
 
 
dHealths daglige leder, Thomas de Mora er også glad for kontakten med Barne- og ungdomsavdelingen.
– Gjennom arbeidet vi gjør sammen med Vestre Viken HF og Drammen sykehus håper vi å få demonstrert at det å ta seg tid til å høre barnets egen stemme ikke er en tidstyv, men snarere en metode for å kombinere god sykehusopplevelse med effektiv drift. Dette er tjenesteinnovasjon i det praktiske arbeidet, og vi ser frem til å se om resultatene av innovativ bruk av teknologi og fokus på brukers opplevelse gir en vinn-vinn situasjon i behandling av barn på sykehus, sier han.   
 
 Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken ønsker samarbeidet med næringslivet velkommen.
- Samarbeid med næringsliv er veldig viktig for Vestre Viken, og vi er svært fornøyd med satsingen på dette gjennom Testbed, sier Spreng. 


 Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​