HELSENORGE

Behandler de sykeste pasientene

Andrew Robertson og de andre på intensivavdelingen behandler de aller sykeste pasientene – også de som har koronavirus. 

Andrew er overlege på anestesi- og intensivavdelingen på Bærum sykehus. På intensivavdelingen tar de vare på de få alvorlig syke pasientene som krever intensivbehandling.

- De fleste som får koronavirus blir ikke alvorlig syke. En liten andel av de som er på sykehus er kritisk syk og trenger intensivbehandling, forteller Andrew Robertson. Se hele intervjuet i denne videoen under: