HELSENORGE

Bærum DPS flytter poliklinikker i Sandvika

I juni skal Bærum DPS flytte poliklinikkvirksomheten som ligger i Sandvika fra dagens lokaler i Rådmann Halmrastsvei 7 til Hamangskogen 60.

Ny besøksadresse fra 7. juni blir Hamangskogen 60
Ny besøksadresse fra 7. juni blir Hamangskogen 60.

Flyttingen skal skje i perioden 7. til 14. juni.

Bærum DPS er godt i gang med planleggingen av flyttingen, som berører om lag 1.700 pasienter og 85 medarbeidere. Det blir skiltet godt til de nye lokalene som får ny besøksadresse Hamangskogen 60 fra 7. juni.

Årsaken til flyttingen er at bygningen som rommer dagens lokaler skal rives.

Det er gåavstand fra Sandvika sentrum til de nye lokalene, men poliklinikkvirksomheten blir noe lenger utenfor sentrumskjernen enn det som har vært tilfelle frem til nå. Det er mulig å komme seg til de nye lokalene med bil eller kollektivtransport.

- Vi jobber med planleggingen av flyttingen nå, og kommer tilbake med litt mer detaljert informasjon når det nærmer seg flytting. Det er poliklinikkene i Sandvika som nå får ny adresse. Vi tror både ansatte og pasienter vil finne seg godt til rette i de nye lokalene i Hamangskogen 60, forteller Camilla Rønning, avdelingssjef for Bærum DPS.

kart over dagens og nye lokaler