HELSENORGE

Bærum sykehus starter koronatesting i egen lab

I løpet av et par uker er bioingeniørene ved Bærum sykehus klare til å analyse koronaprøver i egen lab. Sykehuset er først ute i Norge med å bruke en spesiell testmodul som vil gi en analysekapasitet på flere hundre prøver i døgnet.

Seksjonsleder Merete Rasmussen Ueland
Seksjonsleder Merete Rasmussen Ueland viser frem til nye analysemodulen.

Frem til nå har alle koronatester fra Bærum sykehus blitt kjørt til Drammen sykehus, som har vært analysestasjon for koronaprøver i Vestre Viken HF. Til tross for gode ordninger med budtjeneste mellom de to sykehusene, er det liten tvil om at det har vært et ønske at Bærum sykehus selv skal kunne analyse disse prøvene.

Først i Norge

Nå har laboratoriet på Bærum sykehus fått en analysemodul som heter Fusion. Sykehuset i Bærum er først i landet som tar denne modulen i bruk, og i løpet av de neste par ukene håper man å være i gang med å analyse koronatester.

- Denne nye modulen er vi de første i Norge som har. Med den skal vi analysere koronaprøver, i tillegg til influensa A og B, pluss RS-virus. Vi bestilte Fusion-modulen før korona-pandemien var et faktum, men da var den tiltenkt andre analyser enn korona. Vi er veldig glade for det valget i dag, forteller Merete Rasmussen Ueland, seksjonsleder på mikrobiologisk seksjon på Bærum sykehus.

Flere hundre i døgnet

I denne videoen kan du se og høre seksjonslederen fortelle om hvordan laboratoriet jobber under koronasituasjonen. Der forteller Rasmussen Ueland at den nye modulen gir en betydelig gevinst i forhold til økt kapasitet på analyser.

- Den nye modulen kan analysere flere hundre prøver i døgnet. Dette vil være et godt bidrag til å få ut raskere svar  og på flest mulig pasienter, forteller seksjonslederen.

SE VIDEOEN: