HELSENORGE

Blødningsvakt i Vestre Viken er nå en realitet

Gastroseksjonen ved Drammen sykehus og Bærum sykehus starter felles vaktordning for pasienter med blødning fra mage-tarm-kanalen.

Karianne Høstmark
Karianne Høstmark, avdelingssjef Medisin ved Drammen sykehus.
Arbeidet med å opprette en felles vaktordning for Vestre Viken har pågått i flere år. Fra og med 4. januar 2021 er blødningsvakten endelig en realitet. Først og fremst er det øyeblikkelig hjelp-pasienter som kan ha behov for slik akuttbehandling, men også hos inneliggende pasienter kan tilstander forverre seg som gjør at et slikt behandlingstilbud vil være avgjørende.

– En milepæl

Ifølge Karianne Høstmark, avdelingssjef Medisin ved Drammen sykehus, innebærer ordningen et kvalitetsløft for Vestre Vikens pasienter. 

Dette er et stort løft for pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene vi leverer. Tidligere måtte vi sende disse pasientene til OUS. Nå får pasientene våre behandling raskere og nærmere hjemmet. Dette er en milepæl i Vestre Viken, da to sykehus nå samarbeider og deler en vaktordning hvor både leger og sykepleiere fra Bærum og Drammen inngår i en felles vakt. Det er vi er stolte av både på Bærum og i Drammen, sier Høstmark. 

Ifølge Høstmark er bakgrunnen for lokaliseringen av blødningsvakten til Drammen sykehus at Drammen sykehus har radiolog-beredskap med intervensjonsradiologisk vakt, som kan bistå når man ikke får stoppet blødningen ved hjelp av endoskopisk prosedyre alene. Da er intervensjonistene raskt tilgjengelige og kan bistå gastroenterologene med coiling av kar for å stoppe en pågående blødning. Dermed har dette tilbudet bidratt til økt pasientsikkerhet, ved at behandling kan iverksettes raskt – uten unødvendig tid til transport eller i påvente av nødvendig kompetanse.

En sentral blødningsvakt for Vestre Viken er også fornuftig med tanke på å sikre at leger og sykepleiere får et stort nok volum av disse blødningstilfellene til å sikre gode ferdigheter og kompetanse. Dette er noe man ønsker å legge til grunn for nye områdefunksjoner på Drammen eller de øvrige tre sykehusene i Vestre Viken.

Det er nødvendig å ha et visst volum av prosedyrene for å kunne bygge opp og vedlikeholde kompetanse. Da er det fornuftig å sentralisere funksjoner, sier Høstmark.

Vellykket tverrfaglig samarbeid

Behandling av gastrointestinale blødninger er ofte avhengig av tverrfaglig samarbeid mellom endoskopi, anestesi, kirurgi og intervensjonsradiolog. Det skulle raskt vise seg hvordan dette samarbeidet på tvers av avdelinger og sykehus i Vestre Viken bidrar til å sikre god pasientbehandling. Allerede den andre uken etter oppstart ble det nødvendig å få bistand fra Radiologisk avdeling ved Klinikk for medisinsk diagnostikk hos en pasient. Resultatet ble vellykket og blødningen stanset.

– Alvorlig syke pasienter

Seksjonsoverlege Terje Løitegård ved Drammen sykehus er godt fornøyd med samarbeidet med gastroenterologer fra Bærum sykehus i den nye vaktordningen.

Det har vært krevende for Oslo universitetssykehus (OUS) å håndtere pasientene fra Vestre Viken, så alle tjener på at denne vaktordningen nå er på plass, sier Løitegård. Han understreker at blødningsvakten er av stor betydning for brukerne i Vestre Viken:

Dette er alvorlig syke pasienter som ofte behøver behandling fra flere spesialistområder, og som nå har fått det tilbudet de fortjener.

Totalt åtte leger og tolv sykepleiere inngår i vaktordningen. Bærum sykehus og Drammen sykehus stiller med fire leger og seks sykepleiere hver.

Seksjonsoverlege Terje Løitegård.

Seksjonsoverlege Terje Løitegård.