HELSENORGE

Bred utprøving av videoløsning

Videoløsningen som Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) utvikler for 113-nødsamtaler, skal testes ut flere steder.

Lise-Mette Lindland
Lise-Mette Lindland.

De akuttmedisinske kommunikasjonssentralene i Vestfold og Telemark, Innlandet, Sørlandet og Oslo er alle forspurt om å delta i pilotprosjektet som starter til våren.
 
Det gjør at vi får testet løsningen av flere, og igjennom det vil få erfaringer som gjør oss i stand til å lage en best mulig løsning, sier en fornøyd Lise-Mette Lindland som er prosjektleder.

Det er Vestre Viken som, gjennom sitt innovasjonspartnerskap med Incendium AS, står for utviklingen av videosamtale med 113. Helt fra starten av prosjektet har erfaringer fra både innringere og helsepersonell vært veldig viktig. I Danmark har man benyttet videosamtale både i legevaktsammenheng og de medisinske nødsentralene. Erfaringene herfra har vært viktig, men det er flere forhold som er annerledes i Norge.

Nå får vi mye erfaring på kort tid. Det gir de beste forutsetninger for å få på plass et best mulig produkt raskt, sier Lindland.

Planen er at de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene skal komme i gang med utprøving tidlig på våren i 2021.