Helsenorge

Bruk av munnbind for pasienter

Alle som skal transporteres med ambulanse, syketransport, drosje, HelseEkspressen, Helsebuss, eller ved annen pasienttransport i Vestre Viken, skal bruke munnbind for å redusere smittefaren.

  • Pasienter som skal fraktes til eller fra et behandlingssted med drosje, HelseEkspressen eller Helsebussen, skal ha med eget munnbind til oppmøte for transport.

  • Rekvirenter eller behandlende helsepersonell skal utstyre pasienter med munnbind og gi info om bruk før transport fra et behandlingssted. Dette gjelder uansett hvilken av våre metoder for pasienttransport som brukes.

  • Rekvirenter eller behandlende helsepersonell skal også utstyre pasienter med munnbind og info om bruk før transport med gul eller hvit ambulanse.

  • Munnbind skal brukes under hele reisen.

  • Unntak fra påbudet om bruk av munnbind gjelder kun for pasienter som har medisinsk grunn til ikke å bruke det.

Bruk av munnbind i Vestre Viken

Folkehelseinstituttet sier at sykehusene skal vurdere bruk av munnbind på pasienter og besøkende i sykehusets fellesområder når det er økt smitterisiko, men har ikke kommet med et generelt påbud om bruk av munnbind ved behandlingssteder i Norge.

Tidligere har Vestre Viken anbefalt bruk av munnbind grunnet høy smitteforekomst. Nå er det mindre forekomst av smitte med koronavirus og pasienter, pårørende, besøkende og andre som er innom våre behandlingssteder kan velge om de vil bruke munnbind når de er innom våre behandlingssteder.

De fleste ansatte i Vestre Viken er nå vaksinert og derfor bruker ikke alle munnbind når de beveger seg inne på sykehusene.

Andre tiltak for å redusere smittefare

Vestre Viken har fortsatt tiltak for å redusere smittefare, slik at det skal være trygt å være hos oss. Dette omfatter adgangskontroll, der pasienter og andre besøkende stilles spørsmål og gis råd før de slippes inn eller avvises. Disse kontrollpunktene skal fange opp smitterisiko og sørge for at sykehusene og andre behandlingssteder i foretaket er kontrollerte områder i en annen grad enn offentlige steder som gater, kjøpesenter, offentlig transport eller lignende.

Vi har også smitteverntiltak som sosial distansering, personell som kan guide besøkende raskeste og korteste vei fra inngang til behandlingssted for å redusere kontaktpunkter, pleksiglass i ekspedisjoner og kiosker, økt bruk av berøringsfri betalingsterminal, grunnleggende smittereduserende tiltak som håndvask og bruk av desinfiserende sprit med mer.

Følg med på føringene i din kommune

Vestre Viken helseforetak omfatter 22 kommuner og det kan være forskjellige føringer og anbefalinger for bruk av munnbind i din kommune. Disse kan være annerledes fra føringene i helseforetaket. Vi anbefaler derfor at du følger med på føringene fra din kommune også, men hvis føringene fra kommunen er mildere enn føringene fra Vestre Viken, så er det føringene våre som gjelder ved oppmøte hos oss.

Her kan du se oversikt over de 22 kommunene Vestre Viken omfatter

HelseEkspress og Helsebuss side ved side.

Mange pasienter benytter HelseEkspress og Helsebuss for å reise til og fra våre behandlingssteder.