Bruk av munnbind for pasienter

Alle som skal transporteres med ambulanse, syketransport, drosje, HelseEkspressen, Helsebuss, eller ved annen pasienttransport i Vestre Viken, må bruke munnbind for å redusere smittefaren mellom pasienter og personell.

  • Pasienter som skal fraktes til eller fra et behandlingssted med drosje, HelseEkspressen eller Helsebussen, skal ha med eget munnbind til oppmøte for transport.

  • Rekvirenter eller behandlende helsepersonell skal utstyre pasienter med munnbind og gi info om bruk før transport fra et behandlingssted. Dette gjelder uansett hvilken av våre metoder for pasienttransport som brukes.

  • Rekvirenter eller behandlende helsepersonell skal også utstyre pasienter med munnbind og info om bruk før transport med gul eller hvit ambulanse.

  • Munnbind skal brukes under hele reisen.

  • Unntak fra påbudet om bruk av munnbind gjelder kun for pasienter som har medisinsk grunn til ikke å bruke det.

Rutinen er gjeldende fra 11. november 2020 inntil ny beskjed foreligger.

Bruk av munnbind ellers i foretaket

Folkehelseinstituttet har ikke kommet med et generelt påbud om bruk av munnbind ved behandlingssteder i Norge, så vi har ikke noe generelt krav om at alt av helsepersonell og besøkende må bruke munnbind hos oss. Dersom besøkende ønsker å bruke munnbind inne på våre behandlingssteder så kan de det, men vi har ikke noe generelt krav om bruk av munnbind ved eget oppmøte, kun ved pasientreiser.

Selv om pasienter og besøkende ikke må ha munnbind ved oppmøte kan de bli bedt om å ta på munnbind etter oppmøte. Situasjonen kan endre seg raskt og det kan være individuelle føringer hos forskjellige avdelinger ved hvert behandlingssted.

Er du i tvil om du må ha munnbind ved oppmøte kan du ringe avdelingen du skal til før du reiser til behandlingsstedet. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet ditt, eller på infosiden til avdelingen.

Her kan du se oversikt over avdelinger i Vestre Viken

Andre tiltak for å redusere smittefare

Selv om vi ikke har noe generelt påbud om bruk av munnbind ved eget oppmøte, så har vi andre tiltak for å redusere smittefare, slik at det skal være trygt å være hos oss. Dette omfatter adgangskontroll, der pasienter og andre besøkende stilles spørsmål og gis råd før de slippes inn eller avvises. Disse kontrollpunktene skal fange opp smitterisiko og sørge for at sykehusene og andre behandlingssteder i foretaket er kontrollerte områder i en annen grad enn offentlige steder som gater, kjøpesenter, offentlig transport eller lignende.

Vi har også smitteverntiltak som sosial distansering med minimum fysisk avstand på 1 meter, personell som kan guide besøkende raskeste og korteste vei fra inngang til behandlingssted for å redusere kontaktpunkter, pleksiglass i ekspedisjoner og kiosker, økt bruk av berøringsfri betalingsterminal, grunnleggende smittereduserende tiltak som håndvask og bruk av desinfiserende sprit med mer.

Følg med på føringene i din kommune

Vestre Viken helseforetak omfatter 22 kommuner og det kan være forskjellige føringer og anbefalinger for bruk av munnbind i din kommune. Disse kan være annerledes fra føringene i helseforetaket. Vi anbefaler derfor at du følger med på føringene fra din kommune også, men hvis føringene fra kommunen er mildere enn føringene fra Vestre Viken, så er det føringene våre som gjelder ved oppmøte hos oss.

Her kan du se oversikt over de 22 kommunene Vestre Viken omfatter
   

HelseEkspress og Helsebuss side ved side.

Mange pasienter benytter HelseEkspress og Helsebuss for å reise til og fra våre behandlingssteder.