HELSENORGE

Se forskningswebinaret om koronabehandlinger og mer

Vestre Viken gjør omfattende forskning. Nå kan du ta del av den nye kunnskapen. Lær om hva som skjer i hjernen, koronabehandlinger og nye teknikker innen mammografi og mer.

I forbindelse med det nasjonale kunnskapsarrangementet Forskningsdagene 2020, inviterer vi til gratis webinar om vår forskning. På en lettfattelig og beskrivende måte får du presentert forskningsfunn fra flere av våre sykehus. 

 
Blant flere temaer får du blant annet lære om hva slags påvirkning Covid-19 fikk på hjernen til pasienter med alvorlig infeksjon. Hvordan hjerneslagpasienter blir sikret rask behandling i Hallingdal. Og hvordan takler hjernen psykiske lidelser og rus? 

 
 

 

For alle interesserte

Webinaret er åpent for alle og passer godt for deg ønsker å lære mer om helse og forskning. Du har også mulighet til å stille spørsmål. Vi besvarer spørsmålene så langt det er mulig.

Varighet: ca. 1,5 timer. Velg å se alt eller enkelte deler av programmet.
Spørsmål: Still spørsmål før eller under seminaret. Bruk skjema for spørsmål.
Påmelding: ingen påmelding er nødvendig. Gratis deltakelse.
Hvor: Webinar. Se og hør Vestre Vikens 24. 9.-webinaret.
Hvis du har problemer med å se webinaret, prøv en annen nettleser. 


 

Program

Kl. 17.00: Velkommen!
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll og forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund, Vestre Viken.

 
Kl. 17.05: CT undersøkelse og behandling av akutt hjerneslag i Hallingdal.
Stipendiat Jørgen Ibsen, Ringerike sykehus.

 
Kl. 17.20: Mammografiscreening – 2D eller 3D?
Overlege Tone Hovda, Brystdiagnostisk senter.

 
Kl. 17.35: «Hjernen er et fysisk organ, men psyken er abstrakt» - derfor er forskning på psykisk helse ekstra vanskelig.
Forskningssjef Paul Møller, Psykisk helse og rus.

 
Kl. 17.50: Behandlingsstudier ved covid-19 infeksjon.
Fagsjef forskning Lars Heggelund, Drammen sykehus.

 
Kl. 18.05: Delirium blant pasienter innlagt på Bærum sykehus med Covid-19.
Overlege Håkon Ihle-Hansen Bærum sykehus.

 
Kl. 18.20: Kognitiv funksjon etter hjerneslag – en 7-års oppfølgingsstudie.
Stipendiat Guri Hagberg, Bærum sykehus.

 
Kl. 18:35: Avsluttende ord.

Forsknings- og innovasjonsleder Kristine Kleivi Sahlberg, Vestre Viken.

 


Gikk du glipp av webinaret eller vil se det flere ganger?
Webinaret er tilgjengelig på web ut 4. oktober. 
 Vestre Viken 24. 9.-webinaret 
Hvis du har problemer med å se webinaret, prøv en annen nettleser