HELSENORGE

Drammen sykehus er i grønn beredskap

Et smitteutbrudd førte til at Drammen sykehus fikk en hard start på 2021, men smitteutbruddet er over og sykehuset er tilbake til normal drift ved grønn beredskap.

Drammen sykehus.
Drammen sykehus.

I januar rammet Covid-19 Drammen sykehus og det ble satt gul beredskap

Drammen sykehus var gjennom en krevende start på året med et covid-19-utbrudd som rammet Ortopedisk sengepost, samt begrenset utbrudd ved Kirurgisk post 1 og 2 hos Kirurgisk avdeling. Det ble påvist smitte blant både ansatte og pasienter.

Utbruddet førte til karantene og isolasjon samt at allerede skjerpede smittevernrutiner ble strammet inn enda mer. Rammede områder ble helt nedstengt fra 9. januar og hele sykehuset gikk i gul beredskap 11. januar.

Omfattende innsats fra ansatte og pasienter ga kontroll på situasjonen

Det ble etablert utbruddsgruppe i henhold til beredskapsprosedyre og situasjonen omfattet nedstengning av avdelinger, flytting av og varsling til pasienter, innstrammede smittevernprosedyrer, rapportering, omfattende testing for smittesporing samt arbeid for å utbedre prosedyrer, rutiner og andre forbedringsområder.

Det var også tett dialog med Folkehelseinstituttet og oppdatert informasjon ble flere ganger sendt ut i kanaler til både ansatte og samfunnet generelt.

Utbruddet er over og sykehuset er tilbake i grønn beredskap

Utbruddet ble formelt erklært avsluttet 23. januar og karantenetiden opphørte søndag 31. januar.

Som følge av dette og at det ikke ble funnet ytterligere smitte gikk Drammen sykehus tilbake fra gul til grønn beredskap 1. februar 2021 og det er igjen normal drift ved alle avdelinger.

Det er ikke påvist nye smittetilfeller etter 12. januar og sykehuset har i skrivende stund vært i stabil normal drift ved grønn beredskap i én uke.

Generelt om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap:

Normal drift, med oppmerksomhet rundt mulig mobilisering, forberedelser og planer.

Gul beredskap:

Situasjonen utvikler seg. Det mobiliseres ekstra ressurser.

Rød beredskap:

Situasjonen er alvorlig. Det kreves betydelig mobilisering av ressurser på de fleste områder.
   

På Vestre Vikens beredskapsside finner du mer info om pandemien og våre tiltak for å bekjempe den