HELSENORGE

En stor milepæl for nytt sykehus i Drammen

Arbeidet med kjeller til nytt sykehus startet 18. mai 2020. Peling er en stor del av jobben, og nå i uke 16, nesten ett år senere, settes de tre siste stålkjernepelene for kjelleren i bakken og grunnarbeidene ferdigstilles.

Oversiktsbilde over byggearbeider på tomten til Nytt sykehus i Drammen.
ET OVERBLIKK: I dette bildet fra mars 2021 viser den gule «rammen» tydelig konturene av kjelleren til nytt sykehus i Drammen.

Dette er en stor milepæl i prosjektet. Vi møtte på noen utfordringer underveis med disse grunnarbeidene som førte til at vi måtte inn med ny boremetodikk. Den nye boremetoden viste seg å være vellykket. Nå kan vi sette de tre siste stålkjernepelene i bakken denne uken, og dermed bli ferdig med grunnarbeidene for kjelleren, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

Byggeområde i kjelleren til nytt sykehus i Drammen i mai 2020.

I STARTGROPEN: Slik så det ut i mai 2020, rett etter oppstart av kjellerarbeidene.

Byggeområdet på tomten til Nytt sykehus i Drammen.

NESTEN FERDIG: Slik så det ut i kjellergropen i mars 2021.

Fakta om kjelleren

Stålkjernepeler er massive stålpeler som installeres i ned-borede fôringsrør i stål. Fôringsrørene bores ned gjennom løsmasser og godt inn i berg for å fundamentere bygget. Enkelte steder er disse pelene boret over 70 meter ned til fjell på sykehustomta. Nå er alle 371 stålkjerner montert, dette utgjør ca. 26 000 meter. Neste etappe for kjelleren er betongarbeider. Omtrent halve kjelleren er allerede støpt med ca. 8 750 m3 betong og 1 400 tonn armering. Det totale forbruket for kjelleren vil være omtrent 13 000 m3 betong og 3 000 tonn armering.

Det er AF anlegg som har fått oppdraget med etablering av kjellerkonstruksjoner og tilhørende fundamentering for kjelleren til det nye sykehuset. Fundamentering AS (FAS) og Keller har utført grunnarbeidet. Arbeidene er planlagt ferdig i september 2021. Når nytt sykehus står klart i 2025 vil kjelleren hovedsakelig bestå av garderober, gang- og transportkorridorer og tekniske rom og føringsveier.

På våre webkameraer kan du følge byggeprosessen minutt for minuttSe film om prosjektet for Nytt sykehus i Drammen