HELSENORGE

Endelig i gang med PET/CT i Vestre Viken

Etter flere år med arbeid er det nå endelig drift i en egen PET/CT-modul i Vestre Viken.

I GANG: - Endelig er vi i gang med PET/CT, sier fagansvarlig overlege Harald Grut, konstituert seksjonsleder Mari Mjelde, modali

I GANG: - Endelig er vi i gang med PET/CT, sier fagansvarlig overlege Harald Grut, konstituert seksjonsleder Mari Mjelde, modalitetsansvarlig radiograf Jone Hårstad, klinikkdirektør Wesley Caple og avdelingssjef Jon Haakon Malmer-Høvik. Bildet er tatt i forbindelse med oppstart i juni.

Tidligere har Vestre Viken helseforetak sendt pasienter til PET/CT-undersøkelse ved andre helseforetak, hovedsakelig til Oslo universitetssykehus.

Nå har Vestre Viken gleden av å kunne tilby PET/CT til innbyggerne i helseforetakets område. I vår ble den store modulen løftet på plass utenfor Drammen sykehus, og etter et par måneders intensivt arbeid ble de første pasientene tatt imot i starten av juni i år.

Etter noen måneders drift er tilbakemeldingene både fra pasienter, ansatte, helsepersonell og øvrige involverte svært god.

'VIDEO - Se modulen bli løftet på plass:

 

Bygger kompetanse lokalt

- Ja, vi er svært glade for å kunne tilby dette i Vestre Viken nå. Tidligere har vi sendt pasientene til andre sykehus, nå kan vi løse en del av dette selv i vår egen PET/CT-modul i Vestre Viken. Det er godt å få den på plass og få gang på prosjektet. Frem til nå har Vestre Viken sin befolkning reist til Oslo universitetssykehus for å få utført undersøkelsen, men med PET/CT-tilbud i Vestre Viken slipper disse pasientene å reise til Oslo og vi får sikret god og viktig fagkompetanse lokalt, forteller Mari Mjelde, konstituert seksjonsleder i Nukleærmedisinsk seksjon, Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken.

To dager med drift i uken

I oppstartsperioden er det drift i PET/CT-modulen to dager i uken – vanligvis tirsdager og torsdager. Målet er på sikt å ansette flere slik at det er mulig å få til drift i modulen flere ganger i uken.

- Vi bygger driften gradvis opp. Dette er både et godt tilbud til pasientene våre – og en læringsarena for våre ansatte. Vi skal bygge kompetanse slik at vi kan ha full drift på PET/CT-enheten som blir et permanent tilbud på det nye sykehuset i Drammen i 2025. Modulen utenfor Drammen sykehus er således en midlertidig løsning i påvente av et permanent tilbud på det nye sykehuset, forteller Mari Mjelde.

Avansert bildeundersøkelse

PET står for positron-emisjons-tomografi og er en avansert bildeundersøkelse som tar bilder av kroppen ved hjelp av små mengder av et radioaktivt stoff som pasienten får injisert i kroppen, vanligvis radioaktivt merket glukose (sukker).

En PET-undersøkelse kombineres alltid med et CT-undersøkelse slik at man får kartlagt nøyaktig hvor radioaktiviteten kommer fra. Undersøkelsen brukes hovedsakelig til kartlegging av kreft, men er også en viktig undersøkelse ved utredning av demens og betennelsestilstander.

PET kan gi viktig informasjon om ulike sykdomsprosessers funksjon utover den man får kartlagt ved for eksempel MR eller CT.

Henvisninger fra hele Vestre Viken

Foreløpig er det åpnet for PET/CT for pasienter med lungekreft og føflekkreft (malignt melanom), men planen er å åpne for flere pasientgrupper i løpet av 2021. Et tilbud lokalt i Vestre Viken gjør at flere pasienter slipper å reise unødvendig langt for å få gjennomført undersøkelsen.

Henvisning til PET/CT gjøres av leger ved sykehus.

- Vi har hatt en god prosess og det kommer henvisninger fra alle sykehusene våre i Vestre Viken. Tilbakemeldingene fra pasientene og sykehusene er gode, forteller Harald Grut, fagansvarlig overlege for PET/CT ved Nukleærmedisinsk seksjon.

Pasienter med i forskningsprosjekt

Før oppstart med PET/CT han man fått godkjent et PET-forskningsregister i Vestre Viken.

Alle pasientene som skal til PET/CT i Drammen får tilbud om å signere et bredt samtykke til PET-forskning. Pasientene som signerer blir en del av et stort forskningsregister slik at forskere kan gjøre viktig kvalitets- og forskningsarbeid knyttet til den utførte PET/CT-undersøkelsen.

Det er meget god oppslutning til registeret og nesten alle pasientene har så langt signert samtykket til forskning. Dette gir en unik mulighet til forskningsarbeid etter hvert som registeret blir større. Forskere fra hele Vestre Viken kan søke om å få tilgang til data fra registeret.

Viktig prosjekt for Vestre Viken

For Vestre Viken helseforetak er det svært viktig å få PET/CT inn i porteføljen over tilbud til innbyggerne i regionen.

Klinikkdirektør Wesley Caple i Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken peker på at det krever veldig mye å bygge opp et eget PET/CT-tilbud.

- Det ligger mye bak dette enn det å anskaffe et instrument. Det må bygges opp en helt spesiell kompetanse innenfor nukleær medisin, som naturligvis er veldig viktig – men i tillegg krever det mye i forhold til areal, finansiering, byggprosjektering. Kort sagt: God planlegger av veldig mange detaljer for å få god drift av den høyeste kvalitet, forteller Wesley Caple. Han er takknemlig for mye god hjelp i prosjektet, men retter en ekstra takk til medisinsk direktør i Vestre Viken, Halfdan Aass.

- Nå er det veldig gøy at vi har kommet langt i arbeidet med å bygge opp et veldig spennende og sterkt fagmiljø som også er aktive med forskning og innovasjon innenfor fagområdet. Å få PET-CT-tilbud på plass er et veldig stort løft for Vestre Viken HF – og for befolkningen i området vårt, mener Wesley Caple, klinikkdirektør KMD i Vestre Viken.

Kan nå utføre dette selv

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll, er svært fornøyd med at Vestre Viken nå kan tilby PET/CT til sine pasienter.

- Det er viktig for Vestre Viken å ikke være avhengig av andre for å kunne utføre denne typen diagnostikk. Når vi nå har dette på plass så gjør vi det mulig å få til enda bedre og mer effektive pasientforløp, forteller Lisbeth Sommervoll.