HELSENORGE

Et lynnedslag skapte problemer ved Ringerike sykehus

På kvelden torsdag 13. august slo lynet ned i ringerike sykehus og slo blant annet ut telefonnettet, slik at det var vanskelig å ringe til sykehuset. Problemet er ordnet.

Ringerike sykehus.