Helsenorge

Fire nye medlemmer i brukerutvalget

Brukerutvalget i Vestre Viken HF har fått ny leder og fire nye medlemmer.

Nytt brukerutvalg i Vestre Viken HF
Det nye brukerutvalget ledes av Rune Kløvtveit (foran). Fra venstre bak: Franck Tore Larsen, David C. Hemmingsen, Gudrun Breistøl, Rune Hansen Gunnerød, Elisabeth Schwencke, Mark Miller, Grethe S. Karlsen, Lillemor Sandberg og Heidi Hansen.

Utvalget består av 10 medlemmer. Fire medlemmer er nye i utvalget, ett medlem er gjenvalgt, mens de fem resterende fortsetter som før.

Talerør inn i helseforetaket

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket.

Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde.

Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken.

Dette er det nye brukerutvalget

Styret i Vestre Viken har vedtatt at brukerutvalget har følgende sammensetning i perioden 2020-2022:

Leder: Rune Kløvtveit, FFO Buskerud (ny)
Nestleder: Heidi Hansen, RIO Buskerud
Gudrun Breistøl, FFO Akershus (ny)
Mark Miller, FFO Akershus (ny)
David C. Hemmingsen, Kreftforeningen (ny)
Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (gjenvalgt)
Frank Tore Larsen, SAFO Sør-Øst
Rune Hansen Gunnerød, FFO Buskerud
Grethe Synnøve Karlsen, FFO Buskerud
Lillemor Sandberg, FFO Buskerud

Oppnevningen gjelder for 2 år. Rune Kløvtveit oppnevnes som leder for 2020-2021. Heidi Hansen fortsetter som nestleder i 2020.

Gå inn her for å finne kontaktinfo til brukerutvalget