HELSENORGE

Føde- og barselavdelinger med restriksjoner

Det er mange uvaksinerte blant gravide. For å beskytte nyfødte vil føde- og barselavdelingene fortsette med noe strengere tiltak enn til vanlig.

Føde- og barselavdelingene ved sykehusene i Vestre Viken har innført en rekke tiltak under koronapandemien. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager samt basert på samfunnsmessige og lokale forhold. Derfor kan reglene variere noe fra sted til sted og over tid. Vi ber deg om å følge helsepersonellets føringer og følge retningslinjene hos den enkelte avdeling.

Barn

Det ikke er mulig å ha med seg barn til timene.

Svangerskap

Planlagte timer på poliklinikken går som normalt hvis vi ikke gir deg beskjed om noe annet. Det er viktig at du leser informasjonen vi sender deg før timen.
Å holde god avstand til andre er et smitteverntiltak for å gi uvaksinerte gravide ekstra beskyttelse. Vi anmoder derfor om at pasienter og besøkende holder god avstand fra hverandre i ventearealene.
Gravide kan for tiden ikke ha med far, medmor eller annen ledsager til polikliniske kontroller.

Ultralydscreening

Gravide som skal til ultralydscreening i uke 18 til 20, kan ha med seg partner.
Dersom partneren har luftveisinfeksjon, smitte eller sitter i karantene kan vedkommende dessverre ikke være med til timen. Mor kan velge å ha med seg en annen ledsager som er uten symptomer.
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene og beklager ulempene dette medfører. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet hos oss.