HELSENORGE

Forbereder behandling av flyktninger

Vestre Viken legger nå planer for å behandle flyktninger fra Ukraina.

Krigen i Ukraina har sendt millioner av mennesker på flukt. Mange av disse vil trenge medisinsk behandling. Vestre Viken legger nå planer for å kunne bistå i dette arbeidet. 

Luftbro

EU har lagt en plan for evakuering og oppfølging av pasienter for Europa. Helseforetak i Norge, inkludert Vestre Viken, har lagt planer for å ta imot og tilby behandling for disse. Dette kan være personer med kjente medisinske problemer som trenger behandling, Oppfølging av psykiske traumer samt behandling av skader som følge av krigshandlingene. Det er grunn til å tro at Norge ikke må håndtere krigsskader i den akutte fasen, men vi legger planer for oppfølging og endelig behandling.

– En del mennesker har startet behandling som nå har blitt avbrutt fordi de må flykte. Det kan dreie seg om en del kroniske sykdommer som krever jevnlig behandling, og mennesker som har startet behandling for enkelte sykdommer i Ukraina. Det kan for eksempel være påbegynt kreftbehandling, forteller fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken.

Det er ikke mulig å forutsi hvor mange flykninger som vil komme til Norge, og hvor mange som vil trenge behandling. Det er grunn til å tro at mange mennesker, ikke minst barn, har blitt påført store psykiske påkjenninger som følge av krigshandlingene og påfølgende flukt. Vestre Viken ønsker å hjelpe dem som blir bosatt i kommunene i vårt ansvarsområde.

– Vi jobber nå spesielt med avdeling for psykisk helse og rus for å legge planer for å møte det vi tror kommer, sier Spreng.

Generelt tilbud

Selv om det er lagt planer sammen med EU for mottak av pasienter, vil det komme mange flykninger til Norge som kommer utenfor dette systemet. Det er uvisst hvor mange som kommer og i hvilken grad disse også vil trenge medisinsk behandling.

– Flyktningsituasjonen og behovet for helsehjelp inneholder mange usikkerhetsmomenter. Vi vet ikke helt hva vi kan forvente. Men vi legger på planer for å bistå. Dette gjør vi i samarbeid med de andre helseforetakene i landet slik at vi kan tilby nødvendig helsehjelp til de som kommer til landet, avslutter Spreng.