HELSENORGE

Forenklet vei til hjelpemidler

Nytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus fører raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.

Et nytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus har ved hjelp av tverrfaglighet satt pasienten i sentrum og ført til raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.

Relativt tungvint

Pasienter som har behov for ortopediske hjelpemidler som spesialsko, fotsenger og eventuelt fornyelse av tidligere innvilget søknad, må gå via spesialist.

Fastlegene kan ikke henvise til ortopeditekniker direkte.

Historisk har tilbudet til disse pasientene vært relativt tungvint: Fastlege har henvist til ortoped, som vurderer behovet for ortopedisk hjelpemiddel. Pasienten har deretter fått henvisning videre til ortopediteknisk verksted eksternt, som bruker et oppmøte på å ta mål eller avtrykk av føttene, og så et nytt oppmøte når hjelpemiddelet er klart.

Bilde av fagpersoner som jobber for å skape bedre tilbud.

SAMARBEID: Ortopedtekniker Ole Vestgård, overlege Espen Laudal og fysioterapeut Liv Marie Flaten Odland samarbeider for å gjøre det enklere for pasientene.

Setter pasienten i sentrum

Overlege Espen Laudal har sammen med fysioterapeut i ortopedisk poliklinikk Liv Marie Flaten Odland og ortopedtekniker Ole Vestgård ved Ortopediteknikk AS i Sandvika, etablert en tverrfaglig poliklinikk.

Der skal fagfolkene samles om pasienten i stedet for å sende pasienten mellom fagfolkene.

Henvisninger fra fastleger som ut fra teksten bedømmes som utelukkende i behov av fotsenger eller spesialsko, og ingen annen utredning, settes opp i en egen poliklinikk med ortoped, fysioterapeut og ortopedtekniker.

I løpet av en konsultasjon på omtrent 15 minutter tas det avstøpning av føttene direkte, og pasienten blir kontaktet av ortopediteknisk verksted når hjelpemiddelet er klart.

Frigir plass til andre

- Dette sparer pasienten for en konsultasjon hos ortopedtekniker, frigir plass til andre pasienter i ortopedisk poliklinikk, og pasientene får time raskere, forteller overlege Espen Laudal, ortopedtekniker Ole Vestgård og fysioterapeut Liv Marie Flaten Odland.

Første poliklinikk ble gjennomført 14. januar med tre pasienter, og dette fungerte utmerket. Planen er å ha omtrent en dag pr. måned med slike pasienter, og øke dette ved behov.