Først i landet med egen desinfiseringsvogn

Vestre Viken tar i bruk en egen desinfiseringsvogn som brukes til å ta knekken på blant annet koronavirus på medisinsk utstyr. SE VIDEO!

Vogna står på utsiden av Drammen sykehus og kom fra Trondheim for en liten uke siden. Tidligere denne uka ble vognen tatt i bruk, og blir et nyttig verktøy for å desinfisere utstyr i kampen mot korona. Det er ifølge leverandøren den første av sitt slag som er levert i Norge.
 
Den kan fylles helt opp med medisinsk utstyr og annet som må desinfiseres etter bruk på sykehuset, og i løpet av en til tre timer så er utstyret desinfisert og klart til å brukes på nytt av personalet på sykehusene.

SE VIDEO:

 

- Dreper bakterier og virus

Robert Fredriksen er avdelingssjef for Medisinsk teknologisk avdeling på både Drammen og Kongsberg sykehus, og er glad for at nyvinningen nå er på plass hos Vestre Viken HF.

- Desinfeksjonsroboten i vogna benytter hydrogenperoksid til desinfisering. Den dreper alle bakterier, sporer og virus. Vogna inneholder hyller og stenger for oppheng og plassering av utstyr og materiell. Siden vogna også har uttak for strøm, egner den seg spesielt godt til desinfisering av utstyr som trenger innvendig desinfisering. For eksempel forskjellige typer medisinsk teknisk utstyr som kan stå påslått under desinfiseringsprosessen og dermed få gassgjennomstrømning i hele apparatet, forteller Robert Fredriksen.

Det meste av utstyr, forbruksmateriell, verneutstyr og lignende kan desinfiseres i vogna.

desinfeksjonsvogn utenfor Drammen sykehus

Avdelingssjef Robert Fredriksen viser frem den splitter nye desinfeksjonsvognen som står utenfor Drammen sykehus.

Tar opp mot tre timer

Vogna har dører i begge ender og en rampe slik at stort utstyr kan trilles rett inn. Den ene døren er 1,35 meter bred.

- Desinfiseringsprosessen kan stilles inn på forskjellige tidslengder, men i korona-situasjonen er det valgt å bruke den lengste og hardeste desinfiseringsmåten som tar cirka tre timer. Desinfiseringstiden kan velges fra 1 til 3 timer, forteller Fredriksen.

Fordelen med en vogn som står utendørs er enkel utlufting etter bruk. I tillegg slipper man å bygge avansert infrastruktur innvendig. Utlufting gjøres effektivt ved å åpne dører foran og bak.

- Ved innendørs bruk må rommet bygges med forholdsvis en kostbar vifteløsning for utlufting etter desinfisering. Rommet må også bygges gasstett. Dette gjøres enklere i en vogn og kostnadene ved etablering blir vesentlig lavere, sier avdelingssjefen.