Helsenorge

Forventet en virusepidemi

For tyske Gernot Ernst handler det om å gjøre en forskjell. Om å se og forstå pasientene, gi dem et friskere liv og å finne svar på medisinske utfordringer. Nå kombinerer han legevervet med å forske på covid-19.

Gernot Ernst

Gernot Ernst er for tiden ekstra travel. - Akkurat nå holder jeg på med en søknad som jeg har jobbet på i to år. Mange ganger er det ikke selve forskningen som tar tid, men å skrive søknader om forskningsmidler, forteller han. Ernst er overlege på anestesi ved Kongsberg sykehus. For å hjelpe pasientene sine best mulig, er han også i gang med tre forskningsstudier på covid-19. Siden det haster med å finne svar rundt korona, blir covid-19-søknader raskt vurdert.

Nysgjerrigheten som drivkraft
Hvis den etablerte medisineren ikke har svarene, ønsker han å opprette forskningsstudier. Målet er at studiene skal vise nye sammenhenger og gi ny forståelse - og på den måten finne en best mulig behandling for dagens og fremtidens pasienter.
- Det er nysgjerrigheten som driver meg, konstaterer Ernst. Å være i spissen av ny kunnskap og å finne ut av det ukjente. Det jeg erfarer som lege tar jeg med meg som forsker. Dette gir meg styrke som forsker.

Legestanden forventet en viral epidemi
Etter svineinfluensaen i Norge i 2009-2010 har Gernot Ernst vært forberedt på at det ville komme en pandemi. - Legestanden mente at det bare var et spørsmål om tid når den ville komme. Antallet virale sykdommer har økt samtidig med at flere sykdommer overførers fra dyr til mennesker, sier han.

For Ernst er det spesielt viktig å interessant å forske på viruset covid-19. - Vi har ikke opplevd noe lignende i nyere tid, sier han. Nå har han søkt om to observasjonsstudier relatert til covid-19 og ett av studiene er allerede i gang.

Målet med studiene er å se etter tidlige tegn (indikatorer) på smitte hos pasienter før de er blitt syke. Ernst har registrert at pasienter med covid-19-smitte mister luktesansen før de blir alvorlig syke. Hjerterytmen endrer seg også før sykdommen. - Kartlegging av symptomer forteller mye om pasienters helse og sykdomsbilde, sier Ernst. Dette danner grunnlaget for et analyseverktøy som Ernst er i ferd med å utvikle. Verktøyet skal blant annet brukes i telefon- eller videokonsultasjon. Da blir også smittevernhensynene ivaretatt.

Han er også forskningsansvarlig for andre sanserealterte studier og studerer spesielt sammenhenger knyttet til lukteevne, smertefølelser og opplevelsen av glede - eller fravær av glede.

Takknemlig for felles dugnad
Gernot Ernst er realistisk i situasjonen. - Jeg forventer at pandemien vil komme i flere bølger.

- Som anestesilege jobber jeg i hver ende av livet fra fødsel til død, forteller han. Jeg føler en takknemlighet for at jeg får jobbe med dette. Vi har mistet mange, verdifulle mennesker i Norge på grunn av koronaen. Selv om mange av disse hadde en høyere alder, kunne de hatt mange år i tillegg. For å redde flest mennesker fra å bli syke - og i verste tilfelle å dø, gjør hele befolkningen en felles dugnad. Jeg tenker spesielt på renholderne og alle på gulvet som holder Norge i gang. Jeg er veldig stolt over Norge og alle land som gjør en innsats for å ta vare på alle sammen!