Fri parkering fra 18. til 29. mars 2020

Fra 18. til 29. mars 2020 innfører Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene.

 

Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.