Helsenorge

Gjenbruk av møbler gir miljøeffekt - og sparer penger

5. juni er Verdens miljødag. Møbelforvalter Marit Johansen Søderstrøm med miljøarbeid i praksis. Gjenbruk av møbler og smarte valg sparte Vestre Viken for nesten 1 million kroner i 2019.

Se video:

 

Har markert miljødagen siden 2013

Temaet FN har valgt for Verdens miljødag i år er biologisk mangfold, og slagordet er "Time for Nature".

Vestre Viken har markert Verdens miljødag siden 2013, men på grunn av pandemien blir markeringen litt annerledes dette året.

Verdens miljødag ble opprettet av FN i 1972 og markeres over hele verden. Hensikten er å øke bevisstheten om miljøspørsmål.

Maten vi spiser, luften vi puster, vannet vi drikker - alt kommer fra naturen. Vi er mer avhengig av naturens tjenester enn de fleste av oss noen gang kan forestille seg. Vi lever i veldig spesielle tider der naturen ber oss om å våkne opp.

Her kan du se video om rapport for samfunnsansvar 2019:

 

Biologisk mangfold

Temaet for verdens miljødag i år er biologisk mangfold. Slagordet er "Time for Nature". I 2020 står vi ovenfor en kolossal utfordring med akselererende artstap, og degradering av verdens naturverdier, som skyldes menneskelig aktivitet.

- De tre siste måneden har vært litt uvirkelige. Mange av oss har måttet gjøre om på vaner vi ellers har tatt som en selvfølge. Noen av oss har sittet på hjemmekontor, noen har måttet planlegge om ferien og se etter alternative feriemål. De fleste av oss har oppsøkt butikker kun når vi har behov for å handle. For noen har det vært trist og vondt. Men kan vi ta med oss erfaringene fra de siste tre månedene og tenke at det er mulig å videreføre noen av disse? Kanskje du kan bestemme deg for å kun reise på ferie med fly to ganger i året i stedet for fem? Gjør du et slikt valg, så gjør du også et valg for naturen, sier Kristi Skinnes, systemansvarlig for miljøledelsessystemet i Vestre Viken.

Se spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019

Halvering i antall flyreiser
Vi er for øyeblikket vitne til en nedgang i utslipp av klimagassene som skaper klimaendringer på grunn av tiltak som har blitt iverksatt for å bekjempe/motvirke koronaviruset.

Folk reiser mindre, og vi ser at pandemien blant annet har ført til færre flyreiser. I Vestre Viken har det nesten vært en halvering av innenlands flytransport for ansatte 1. tertial 2020, sammenlignet med samme periode i fjor.

- Ingen ønsker seg en evig pandemi, men kan vi ta med oss noen erfaringer fra denne perioden tilbake inn i en normal hverdag?, utfordrer Kristi Skinnes.

Les mer om hvordan spesialisthelsetjenesten jobber for å beskytte miljøet