HELSENORGE

Gratis legemidler til røykeslutt

Høsten 2020 starter pilotprosjektet Røykeslutt i Vestre Viken. Prosjektet gir personer som røyker daglig et gratis tilbud med veiledning og røykesluttmidler.

bilde av en knekt sigarett
GRATIS RØYKESLUTT: Tilbyr gratis legemidler til røykeslutt for personer som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak.
De fleste som røyker ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for røykeslutt er å kombinere legemidler og profesjonell veiledning. På kommunenes frisklivssentraler hjelper de pasienter som røyker til å bli røykfrie. 

Helsepersonell kan gi rådgivning om Røykesluttprosjektet og henvise til kommunenes frisklivssentral.
RØYKESLUTTRÅDGVINING: Helsepersonell kan gi rådgivning om Røykesluttprosjektet og henvise til kommunenes frisklivssentral.

Tilbudet er for personer som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak. Ønsker du å bli røykfri, kan helsepersonell gi deg en henvisning til en frisklivssentral og du kan delta i Røykesluttprosjektet. Helsedirektoratet betaler for pilotprosjektet.

Gratis legemidler for røykeslutt

Høsten 2020 er Vestre Viken med i prosjektet Røykeslutt. Målet med prosjektet er at flere personer forsøker å slutte - og at flere lykkes.
For deg som pasient innebærer prosjektet at du får verdikuponger til røykeslutt legemidler. De som tar imot tilbudet plikter å følge opp med individuell veiledning eller å delta på kurs i røykeslutt.

Verdikupongene gis opptil 12 uker og kan brukes på apotek i regionen. Kupongene blir administrert av veiledere ved kommunale frisklivssentraler.