HELSENORGE

Har klar egne fødestuer til smittede

Sykehusene i Vestre Viken er forberedt på å ta imot fødende med kjent eller mistenkt koronasmitte.

gravide og korona

Marieke Claessen er avdelingssjef på avdeling for gynekologi og fødselshjelp på Drammen sykehus.

På Drammen sykehus har fødeavdelingen etablert to fødestuer og undersøkelsesrom/pasientrom til gravide med kjent korona/covid-19-smitte eller mistenkt smitte.

- På barselavdelingen har vi øremerket to rom til samme pasientgruppe. Disse pasientene isoleres fra de friske gravide slik at det ikke skal være risiko for smitte på sykehuset av andre pasienter, sier Marieke Claessen, avdelingssjef på avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus.

Ved behov kan det utvides til flere fødestuer/barselrom.

Kontroller går som normalt

- Vi er i tett dialog med barnelegene og operasjonsavdelingen om rutiner for god pasientbehandling dersom barnet trenger barnelege eller mor ender opp med akutt keisersnitt, forteller Claessen.

Avdelingssjefen forteller at alle kontroller i forbindelse med graviditeten går som normalt på sykehuset. Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner, dette for å begrense besøk på sykehus.

Innført begrensninger

Koronasmitten gjør at sykehuset i Vestre Viken har innført noen begrensninger.

Far kan være med under fødselen så lenge han ikke har luftveisinfeksjon, er smittet eller sitter i karantene. Far eller annen ledsager kan ikke være til stede i perioden etter fødselen, og det tillates heller ikke besøk av andre. Dette gjøres for å begrense antall besøkende på sykehuset.
Les mer om dette: Informasjon til fødende

To fødestuer i Bærum

På Bærum sykehus har de to fødestuer og et eget område tiltenkt mistanke om eller påvist koronasmitte på fødeavdelingen. Det er også to observasjonsrom for samme pasientgruppe.

- Vi har eget rom som brukes til polikliniske pasienter ved mistanke/påvist koronasmitte, og vi har et eget område på barsel med to (evntuelt fire) rom for barselkvinner ved mistanke/påvist koronasmitte, forteller avdelingsjordmor Kjersti L. O. Nordrum ved Bærum sykehus.

Rustet opp fødestue

På Kongsberg sykehus er en fødestue rustet opp og klargjort for pasienter med påvist/mistanke om koronasmitte.

- Det er også klargjort egne polikliniske rom og barselrom til samme formål, og det er en plan dersom det er behov for flere rom. Kongsberg sykehus har totalt tre fødestuer, sier Inger Johnsen Brøndbo, avdelingsjordmor på Kongsberg sykehus.

Klar til å ta imot fødende

På Ringerike sykehus er det også rigget og klart.

– Vi er klare til å ta imot fødende med mistanke om/bekreftet korona/Covid-19-smitte, både under fødsel- og barseltid, også med egnet isolatfasiliteter, bekrefter Martin F. Stolzenbach Olsen, avdelingssjef på kirurgiske avdelinger på Ringerike sykehus.