HELSENORGE

Heiser regnbueflagget utenfor sykehusene

Pride markeres i Norge og mange steder i verden i løpet av de neste ukene. Denne uken heises regnbueflagget utenfor sykehusene i Vestre Viken HF

Pridemarkering Drammen sykehus
Regnbueflagget vaier utenfor Drammen sykehus.

Mangfold bidrar til et bedre og rikere samfunn for alle. Vestre Viken mener det er viktig å kontinuerlig jobbe for mangfold og inkludering. 

Regnbueflagget symboliserer mangfold og fellesskap og er verdier som Vestre Viken helseforetak både stiller seg bak og som er innbakt i vår visjon

Hos oss skal alle føle seg velkomne og respektert, uavhengig av legning, religion, bakgrunn og hudfarge.​

Foretaksledelsen har bestemt at det skal flagges med regnbueflagget utenfor sykehusene i Vestre Viken HF denne uken. 

På bildene ser dere flaggene som vaier utenfor henholdsvis Bærum og Drammen sykehus.

Dette bildet er fra lørdag morgen 18. juni - da flagget ble heist for første gang utenfor Bærum sykehus.

Dette bildet er fra lørdag morgen 18. juni - da flagget ble heist for første gang utenfor Bærum sykehus.