HELSENORGE

Industrihistorien har inspirert interiørkonseptet til nytt sykehus

Naturlige farger skal bidra til at det nye sykehuset i Drammen fremstår som varmt og imøtekommende.

Konseptinspirasjon hentet fra industrihistorien på Brakerøya.

Konseptinspirasjon hentet fra industrihistorien på Brakerøya.

Det nye sykehuset i Drammen skal ligge på Brakerøya. Brakerøyas lange industrihistorie og naturlandskap har vært en viktig inspirasjonskilde når prosjektet har jobbet med interiørkonseptet for det nye sykehuset.

De naturlige fargene skal bidra til at sykehuset fremstår varmt og imøtekommende, og gjøre det enklere å finne frem for både pasient, pårørende og ansatte.

Farge- og materialvalg for det nye sykehuset i Drammen skal være med på å gi en god, logisk oversikt over sykehusets inndeling og funksjoner, og bidra til å skape en trygg og imøtekommende opplevelse for både besøkende og ansatte.
Arkitektgruppen i prosjektorganisasjonen består av Link arkitektur med underleverandører Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter. De har sammen med prosjektorganisasjonen, brukerutvalget og Vestre Viken HF jobbet frem et farge- og materialkonsept som er inspirert av Brakerøya og naturen i nærområdet. Den nye fargepaletten vil gå igjen i alle byggene og gi sykehuset en helhetlig identitet. Grunnpaletten i sykehuset vil være dempet, samtidig får hvert bygg et eget fargekonsept slik at det skal være enkelt å finne frem og vite hvor man er.

Visualisering av fargekonseptet i de ulike bygningsvolumene: Sykehuset er organisert i ulike enheter. Det er lagt til grunn i fa

Visualisering av fargekonseptet i de ulike bygningsvolumene: Sykehuset er organisert i ulike enheter. Det er lagt til grunn i farge- og materialkonseptet at de ulike bygningsenhetene får hvert sitt fargekonsept for å understøtte veifinding og identitet. Fargene skal også være med på å binde byggene sammen.


Visualisering av fargekonseptet i de ulike bygningsvolumene

Sykehuset er organisert i ulike enheter.

Det er lagt til grunn i farge- og materialkonseptet at de ulike bygningsenhetene får hvert sitt fargekonsept for å understøtte veifinding og identitet. Fargene skal også være med på å binde byggene sammen.
 

Adkomstbygg, glassgate og servicebygg

Farge- og materialbruk i adkomstbygg, glassgate og servicebygg gir assosiasjoner til industrien som har befunnet seg på Brakerøya.

Glassgaten vil være en sentral forbindelsesvei i sykehuset, men også sted for ulike funksjoner som resepsjon, oppholdsrom og møteplass for pasienter, pårørende og ansatte. Gaten strekker seg over tre etasjer som gir dagslys inn og utsyn mellom byggene. Glassgatens og servicebyggets palett er koblet til Brakerøyas stolte industrihistorie med røffe materialvalg som assosieres med trelast, rødtegl og synlig konstruksjon.
 
Les mer om glassgaten her

Visualisering av ekspedisjonsområde i behandlingsbygget. Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekte

Visualisering av ekspedisjonsområde i behandlingsbygget. Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter.

Visualisering av farger og materialer, glassgaten: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter.

Visualisering av farger og materialer, glassgaten: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter.

Behandlingsbygg

Behandlingsbygget får fargepaletter knyttet til naturen som omgir Brakerøya: farger fra sjø, strand, skog og mark. Det å tre ut av glassgaten og inn i behandlingsbygget skal oppleves som å bevege seg fra en aktiv gate og inn i roligere omgivelser med farger som assosierer til natur.

Fargepaletten deles i to temaer: en varm palett for funksjoner plassert i vest og en kaldere fargepalett for funksjoner lokalisert i øst.

Konseptinspirasjon behandlingsbygg.

Konseptinspirasjon behandlingsbygg.

Sengebygget

Sengebygget har samme utgangspunkt for material- og fargepalett som behandlingsbygget. Sengebygget vil få mer gylne og varme jordtoner som viser til åkerlandskapet i omgivelsene med farger som gul, oker, beige og terrakotta.

Visualisering farger og materialer, sengebygget: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter

Visualisering farger og materialer, sengebygget: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter

Poliklinikkbygget

Paletten i poliklinikkbyggene bygger på Drammens lange maritime historie og relasjon til fjorden, elven og stranden. Paletten består av havblå og kjølige turkistoner og innslag av farger som varm beige, sand og treverk.

Konseptinspirasjon poliklinikk

Konseptinspirasjon poliklinikk

Visualisering av farger og materialer, poliklinikkbygget

Visualisering av farger og materialer, poliklinikkbygget: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter.

Psykiatribygget

Byggene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har, på like linje med øvrige bygg, en material- og fargepalett som kan assosieres med natur. Farger fra skoglandskapet gir en lun og grønn palett, med innslag fra kontrastfarger av rosa og oransje toner. Fargekombinasjoner og materialvalg skal tilføre positive assosiasjoner samtidig som de må være robuste og ivareta trygghet og sikkerhet for både pasienter og ansatte. 

Visualisering av farger og materialer, psykiatribygget: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter.

Visualisering av farger og materialer, psykiatribygget: Link arkitektur, Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter.

Universell utforming

Universell utforming har vært viktig i prosjekt nytt sykehus i Drammen. Dette handler om å skape gode løsninger, utformet slik at de kan brukes av flest mulig på en likestilt måte. Alle skal kunne bruke samme løsning og oppleve seg som likeverdige samfunnsborgere. Dette er også tatt hensyn til i valg av farger og materialer. Det skal være enkelt å finne frem, og farger, materialer og belysning skal bidra til det ved å gi visuell tydelighet.

Les mer om fremtidens pasientbehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)