Informasjon til fødende

Føde- og barselavdelingene på sykehusene i Vestre Viken har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

informasjons til fødende
Informasjon til deg som venter barn. (Foto: Pexels.com/CC-lisens)

Tror du fødselen er i gang?

Ring fødeavdelingen:
Drammen sykehus: 32 80 32 51 eller 32 80 32 54.
Kongsberg sykehus:  32 72 57 13 eller 32 72 57 14.
Ringerike sykehus: 32 11 61 04 eller 32 11 61 06.
Bærum sykehus: 67 80 94 72.

Smitterisiko

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon, smitte, eller sitter i karantene kan ledsager dessverre ikke være med til ultralyd screening (UL), i fødselen eller på barsel. Mor kan velge å ha med seg en annen ledsager som er uten symptomer.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon, smitte, eller sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.
 • Far, medmor eller annen ledsager kan være med på planlagte eller akutte keisersnitt ved våre behandlingssteder.

Om opphold etter fødsel (barsel)

 • Barsel tar imot besøk fra klokken 10:00–22:00 av én ledsager, som må holde seg på avdelingen så lenge besøket varer.
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken.
 • Barselavdeling kan tilby overnatting til far/medmor på familierom dersom det er ledig sengeplass.
 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel. Far isoleres sammen med mor.
 • Dere kan ikke ta med nyfødte barn ut av avdelingen før barnet er utskrevet.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette er for å begrense besøk på sykehus. Unntaket er ved screening med Ultralyd (UL i uke 18) der far/medmor eller én annen ledsager kan følge mor.

Besøksregler er like for barselavdelingene i Vestre VIken.


Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Her kan du se fødselsforberedende kurs (laget av Ringerike sykehus):

 

SE INFO-VIDEO:

 

 

Mer informasjon: