Helsenorge

Informasjon til fødende

Føde- og barselavdelingene på sykehusene i Vestre Viken har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er info til deg som venter barn.

informasjons til fødende
Informasjon til deg som venter barn. (Foto: Pexels.com/CC-lisens)

Ring fødeavdelingen hvis du tror fødselen er i gang?

Bærum sykehus:

Telefon: 67 80 94 72.

Drammen sykehus:

Telefon: 32 80 32 51 eller 32 80 32 54.

Kongsberg sykehus:

Telefon: 32 72 57 13 eller 32 72 57 14.

Ringerike sykehus:

Telefon: 32 11 61 04 eller 32 11 61 06.

Om smitterisiko

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon, smitte, eller sitter i karantene kan ledsager dessverre ikke være med til ultralyd screening (UL), i fødselen eller på barsel. Mor kan velge å ha med seg en annen ledsager som er uten symptomer.

 • Dersom mor har luftveisinfeksjon, smitte, eller sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.

 • Far, medmor eller annen ledsager kan være med på planlagte eller akutte keisersnitt ved våre behandlingssteder.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.

 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.

 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette er for å begrense besøk på sykehus. Unntaket er ved screening med Ultralyd (UL i uke 18) der far/medmor eller én annen ledsager kan følge mor.

Besøksregler ved føde- og barselsavdelinger og -seksjoner

Besøksreglene er like for føde- og barselavdelingene i Vestre Viken.

 • Far/medmor kan komme på besøk til føden og barsel fra kl. 17:00 til kl. 19:00, hvis pasienten ligger på dobbeltrom.

 • Far/medmor kan komme på besøk til føden og barsel fra kl. 10:00 til kl. 22:00, hvis pasienten har enerom.

 • Fødende og partner, vil bli covid-testet så raskt som mulig ved innleggelse (Nå gjelder dette kun for Drammen sykehus, men det kan endre seg på kort varsel).

 • Alle polikliniske konsultasjoner ved fødepoliklinikken skal gjøres uten følge, unntatt ultralyd-screening (UL) i uke 18, eller etter individuell vurdering av lege/jordmor.

 • Gravide som skal til undersøkelse ved fødeseksjonen, skal komme alene.

 • Partner får komme inn og være tilstede når fødsel er etablert.

 • Far/medmor er med under hele fødselen.

 • Partner får være med på planlagte keisersnittfødsel.

 • Far/medmor kan være med på barselpoliklinikk, men må bruke munnbind og følge smittevernstiltak.

 • Foreldrene skal tilstrebe holde seg mest på rommet.

Opphold og besøk etter fødsel (barsel):

 • Far/medmor kan være på familierom.

 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken.

 • Barselavdeling kan tilby overnatting til far/medmor på familierom dersom det er ledig sengeplass.

 • Eventuell isolasjon videreføres på barsel. Far isoleres sammen med mor.

 • Dere kan ikke ta med nyfødte barn ut av avdelingen før barnet er utskrevet.

Spørsmål om graviditeten rettes til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Video om fødselsforberedende kurs

Videoen er laget av Ringerike sykehus.

 

Videoer fra føde, barsel og gynekologi ved Bærum sykehus

  

  

Mer info, råd og regler omkring pandemien