Informasjon til fødende

Føde- og barselavdelingene på sykehusene i Vestre Viken har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

informasjons til fødende
Informasjon til deg som venter barn. (Foto: Pexels.com/CC-lisens)

Tror du fødselen er i gang?

Ring fødeavdelingen:
Drammen sykehus: 32 80 32 51 eller 32 80 32 54.
Kongsberg sykehus:  32 72 57 13 eller 32 72 57 14.
Ringerike sykehus: 32 11 61 04 eller 32 11 61 06.
Bærum sykehus: 67 80 94 72.

Smitterisiko

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon, smitte, eller sitter i karantene kan ledsager dessverre ikke være med i fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon, smitte, eller sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.
 • Ledsager kan ikke være med ved keisersnitt.

Om opphold etter fødsel (barsel)

 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2–3 døgn ved normal fødsel).
 • Av smittehensyn kan ledsager dessverre ikke være til stede under barseloppholdet.
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken.
 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel.
 • Dere kan ikke ta med nyfødte barn ut av avdelingen før barnet er utskrevet.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, dette for å begrense besøk på sykehus.


Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Mer informasjon:

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om graviditet og koronasmitte/-sykdom

Råd om korona til foreldre, barn og gravide fra HelseNorge